Some personal notes

2018-09-18
  drupal paswoord zetten, 
  https://www.werockyourweb.com/how-reset-drupal-admin-password/
  in src/drupal-login/pw-reset.php
  vul in users tabel de gegenereerde hash in

2018-08-12
  gprof2dot.py: zie src/
  valgrind --tool=callgrind src/findent < test/progfree.f
  kcachegrind callgrind.out.nnnnnn

2019-08-06
  installeren oude kernel: 
   http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
2018-07-26

  kiezen van video/audio track met ffmpeg:
  https://superuser.com/questions/639402/convert-specific-video-and-audio-track-only-with-ffmpeg
  Kies eerste video en tweede audio:
  ffmpeg -i vidui.mkv -c:v libx264 -c:a ac3 -crf 20 -map 0:v:0 -map 0:a:1 vidui.mp4

2018-06-05
  verwijderen alle programma gegevens uit mythtv (wordt weer hersteld
  met mythfilldatabase):
  mysql mythconverg -u mythtv -p
  truncate table program;
  quit;

2018-05-29
  dput findent-2.8.2:
dput ftp-eu findent_2.8.2-1_amd64.changes
Checking signature on .changes
gpg: Signature made Tue 29 May 2018 02:39:43 PM CEST using RSA key ID 5C24AD2D
gpg: Good signature from "Willem Vermin <wvermin@gmail.com>"
Good signature on /homes/home/willem/sourceforge/findent-code/trunk/upload/upload-2.8.2/findent_2.8.2-1_amd64.changes.
Checking signature on .dsc
gpg: Signature made Tue 29 May 2018 02:39:37 PM CEST using RSA key ID 5C24AD2D
gpg: Good signature from "Willem Vermin <wvermin@gmail.com>"
Good signature on /homes/home/willem/sourceforge/findent-code/trunk/upload/upload-2.8.2/findent_2.8.2-1.dsc.
Uploading to ftp-eu (via ftp to ftp.eu.upload.debian.org):
 Uploading findent_2.8.2-1.dsc: done.
 Uploading findent_2.8.2.orig.tar.gz: done.  
 Uploading findent_2.8.2-1.debian.tar.xz: done. 
 Uploading findent-dbgsym_2.8.2-1_amd64.deb: done.  
 Uploading findent_2.8.2-1_amd64.buildinfo: done.
 Uploading findent_2.8.2-1_amd64.deb: done.  
 Uploading findent_2.8.2-1_amd64.changes: done.
Successfully uploaded packages.

2018-05-26
  concateneren van twee mp4's met dezelfde eigenschappen:
  bg1.mp4 + bg2.mp4 -> bg.mp4
  creeer file list.txt:
   file /tmp/bg/bg1.mp4
   file /tmp/bg/bg2.mp4
  ffmpeg -f concat -safe 0 -i list.txt bg.mp4

2018-05-14
  redirect /dev/tty to file:
  script -q -c '/usr/local/tvgrab/tv_grab_nl.py --help' /dev/null > /tmp/a.txt

2018-05-02
  audacity leest geen a.wav afkomstig van geluidsrecorder:
  sox a.wav b.wav trim 0.01
  of
  ffmpeg -i a.wav -codec copy b.wav
  of
  vlc  ( media->convert/save..)

2018-04-22
  mysql performance
  in /etc/mysql/conf.d/local.cnf :
   slow_query_log = 1
  git clone https://github.com/major/MySQLTuner-perl.git
  cd MySQLTuner-perl
   perl mysqltuner.pl

2018-04-18
  mouse lag:
  https://askubuntu.com/questions/808000/mouse-lag-in-ubuntu-gnome
  maar files in modprobe.d en modules-load werken niet,
  wel:
  https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2144170
  in /etc/default/grub:
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash drm_kms_helper.poll=N"

2018-04-16
  de bluetooth dongle 4.0 zorgt ervoor dat systeem na suspend
  direct weer start.
  Zie https://askubuntu.com/questions/252743/mouse-movement-wakes-computer-from-suspend-how-to-disable-this
  In /etc/rc.local gezet:
   echo XHC > /proc/acpi/wakeup
  Nu komt systeem uit suspend na bedienen power schakelaar, niet
  meer na usb gebeurtenis.
  De namen in /proc/acpi/wakeup zijn moederbord-afhankelijk, schijnt.

  Andere oplossing:
  zet de volgende file in /lib/systemd/system-sleep (naam onbelangrijk,
  ik nam "blue"):

  #!/bin/sh
  # wwvv
  case "$1" in
   pre) 
    logger "$0: rfkill block bluetooth"
    rfkill block bluetooth
    sleep 1
    ;;
   post)
    #logger "$0: rfkill unblock bluetooth"
    #rfkill unblock bluetooth
    logger "$0: service bluetooth restart"
    service bluetooth restart
    ;;
  esac

  Wake up nu na toetsenbordberoering, maar niet na bluetooth muis beroering.

   
2018-04-16
  logitech m720 bluetooth werkt in eerste instantie niet, ook
  met 4.0 dongle: wel connect maar geen muisbeweging.
  Oplossing: https://askubuntu.com/questions/741330/how-do-i-get-logitech-mx-anywhere-2-to-work-in-16-04-bluetooth-smart
  Tijdens opvolgen recept deed-ie het opeens. Recept:
  bluetoothctl
  [bluetooth]# power off
  [bluetooth]# power on
  [bluetooth]# scan on
  [bluetooth]# connect XX:XX:XX:XX:XX:XX
  [Arc Touch Mouse SE]# trust
  [Arc Touch Mouse SE]# connect XX:XX:XX:XX:XX:XX
  [Arc Touch Mouse SE]# pair
  [Arc Touch Mouse SE]# unblock
  [Arc Touch Mouse SE]# power off
  [bluetooth]# power on

2018-04-15
  greek grieks
  https://superuser.com/questions/28932/how-do-i-input-greek-characters-in-ubuntu

2018-03-19
  trage shared virtualbox windows-guest.
  Oplossen door het volgende in \windows\system32\drivers\etc\lmhosts
  te zetten:
255.255.255.255    VBOXSVR #PRE
255.255.255.255    VBOXSRV #PRE
  http://www.virtualbox.org/manual/ch12.html#idm11306

2018-03-16
  Vervanging voor it's all text: textern
  https://github.com/jlebon/textern
2018-03-05
  subtitles .srt onderbrengen in mp4:
  https://stackoverflow.com/questions/8672809/use-ffmpeg-to-add-text-subtitles
  ffmpeg -i infile.mp4 -i infile.srt -c copy -c:s mov_text outfile.mp4

  subtitles van ander formaat inbrengen:
  ffmpeg -i infile.ts -i infile.srt -c:s mov_text outfile.mp4

  ZIE OOK:
  https://en.wikibooks.org/wiki/FFMPEG_An_Intermediate_Guide/subtitle_options

  subtitles extraheren:
  ffmpeg -i Movie.mkv -map 0:s:0 subs.srt
  zie https://superuser.com/questions/583393/how-to-extract-subtitle-from-video-using-ffmpeg

  subtitles verwijderen:
  https://superuser.com/questions/98399/remove-embedded-subtitles-from-an-mkv-file

2018-03-02
  Aanmaken debian findent-2.8.2
  https://www.debian.org/doc/manuals/maint-guide/update.en.html
  Als root:
pbuilder --update --configfile pbuilderrc.sid
pbuilder --login --configfile pbuilderrc.sid
export DEBEMAIL=wvermin@gmail.com
export DEBFULLNAME="Willem Vermin"
apt install vim less quilt devscripts
sed -i 's/^#//' /etc/apt/sources.list  # oncomment 2de regel
cd
apt update
apt source findent
apt install wget
wget http://ratrabbit.nl/ratrabbit/system/files/findent/findent-2.8.2.tar.gz
cd findent-2.7.3
uupdate -v 2.8.2 ../findent-2.8.2.tar.gz
cd ../findent-2.8.2
rm -r debian
mv debian.upstream debian
dpkg-source --commit
while quilt push; do quilt refresh; done
dch
# * Bug fixes
  * Added support for vim, gedit, emacs
  * Added support for long flags
  * Added support for correcting intentation errors (see: findentfix)

apt install debhelper autotools-dev equivs
mk-build-deps -i debian/control
dpkg-source --commit
while quilt push; do quilt refresh; done
dpkg-buildpackage -us -uc

# de resultaten staan in 
  /var/cache/pbuilder/build-amd64-sid/<process-number>/root

cd ..
lintian -i -I --show-overrides findent_2.8.2-1_amd64.changes
cd -
vim debian/control # varander Standards-Version in wat lintian
  wil (3.9.8 -> 4.1.4)
dpkg-buildpackage -us -uc

Nu de files in 
sudo cp -r /var/cache/pbuilder/build-amd64-sid/<process-number>/root /tmp/aap
sudo chown -R willem.willem /tmp/aap
cd /tmp/aap
debsign debsign findent_2.8.2-1_amd64.changes
dput -s ftp-eu findent_2.8.2-1_amd64.changes
(verwijder -s als je zeker bent dat het goed zal gaan)


2018-02-22
  permission problemen met nfs gemounte filesystemen.
  gast heeft mythtv als een vana zijn groepen, maar
  kan "vaak" niet files toevoegen aan directories die
  rwx zijn voor de groep, en waarvan de groep mythtv is.

  Oplossing:
  https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1915045
  Remove the --manage-gids flag from mountd 
   in /etc/default/nfs-kernel-server

  In jukebox's geval: comment uit de regel
   RPCMOUNTDOPTS="--manage-gids"
2018-02-20
  debian to rpm: sudo alien -r package.deb

  rpm to debian: (sudo rpm --rebuilddb); sudo alien package.rpm

  thumnails voor video werkt niet. Probleem met totem-video-thumbnailer.

  Schakel over naar ffmpegthumbnailer:
  https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=168626
  mkdir -p ~/.local/share/thumbnailers
  ln -s /usr/share/thumbnailers/ffmpegthumbnailer.thumbnailer ~/.local/share/thumbnailers/totem.thumbnailer
  of, systeem-wijd:
  sudo su -
  cd /usr/share/thumbnailers
  cp totem.thumbnailer totem.thumbnailer.orig
  cp ffmpegthumbnailer.thumbnailer totem.thumbnailer

2018-02-13
  portrait videos van android worden 90 graden gedraaid vertoond
  in mythtv. Oplossing:
  ffmpeg -i input.mp4 -codec:a copy output.mp4

2018-01-24
  Goede linux command line introductie:
   http://linuxcommand.org/
2018-01-21
  download mingw:
  http://mingw.org/wiki/Getting_Started
  gebruik toch maar liever cygwin ...
2018-01-15
  wine loopt niet niet ulimit -s unlimited
2018-01-14
  winehq install: https://wiki.winehq.org/Ubuntu
2018-01-11
  kleintje problemen met 4.13 kernel:
  garbled screen en geen shutdown.
  Oplossing:
  in /etc/default/grub:
  GRUB_CMDLINE_LINUX="vga=784 acpi=force"
  sudo update-grub
  ps: acpi=force werkt voor reboot, niet voor powerdown

2018-01-06
  mythfrontend crash bij bepaalde mkv files. Kennelijk ligt dat 
  aan de hoogte van de film: 
  ID_VIDEO_WIDTH=720
  ID_VIDEO_HEIGHT=288
  geeft problemen.
  Oplossing:
  ffmpeg -i input.mp4 -s 720*576 out.mkv

2018-01-03
  pdf naar text:
  pdftotext -layout file.pdf

2017-12-21
  memory leak mythbackend, misschien op te lossen:
  https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/kevgrig/entry/linux_native_memory_fragmentation_and_process_size_growth?lang=en
  locatie systemd file: /lib/systemd/mythtv-backend.service
  locatie environmentfile: /etc/mythtv/additional.args
   MALLOC_MMAP_THRESHOLD_=8192
   MALLOC_MMAP_MAX_=5000000

 environment running process:
  sudo cat /proc/<proc>/environment
2017-12-16
  Met name in gvim, maar ook elders: characters vertonen
  zich soms niet, komen weer terug na <esc> en zo.
  Oplossing: https://askubuntu.com/questions/582980/missing-letters-in-menus-and-folder-names
  In /etc/X11/xorg.conf, 
  maar wellicht beter in /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf:

Section "Device"
  Identifier "Intel Graphics"
  Driver   "intel"
  Option   "AccelMethod" "uxa"
EndSection
  
  Zie ook man intel

2017-11-26
  mythtv-0.29: geen verbinding meer van bijvoorbeeld piccolo:
   "Waiting for database schema upgrade lock"
  Wordt kennelijk veroorzaakt door
   bind-address=::
  in /etc/mysql/conf.d/mythtv.cnf
  Oplossen door de file /etc/mysql/conf.d/zzwwvv.cnf toe te voegen:
   [mysqld]
   bind-address=*

2017-11-25
  na boot-repair in windows:
  bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\shimx64.efi

2017-11-05
  what videodriver xserver am i using:
  sudo lshw -C display # geeft de display kaarten 
  lspci -nnk | grep -i vga -A2 # geeft de gebruikte driver

  size of packages
  dpkg-query -Wf '${Installed-Size}\t${Package}\n' | sort -n

  deactiveer zeitgeist
  https://askubuntu.com/questions/45548/disabling-zeitgeist
  sudo mv /etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop /etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop-inactive
  rm ~/.local/share/recently-used.xbel
  mkdir ~/.local/share/recently-used.xbel
  rm -rf ~/.local/share/zeitgeist

  forceer gebruik ppa (mythtv 0.28)
  apt-cache policy mythtv-frontend
  edit /etc/apt/preferences.d/mythtv-028:

  Package: *
  Pin: release o=LP-PPA-mythbuntu-0.28
  Pin-Priority: 600

  zie: https://askubuntu.com/questions/96587/is-it-possible-to-only-allow-specific-packages-updates-from-a-ppa

  plaats apps in gnome dash:
  creeer file in ~/.local/share/applications , voorbeeld touchpad.desktop:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=test
Exec=touchpad
Icon=input-touchpad
Type=Application
Categories=Utility;
Name[en_US]=touchpad

  Deze wordt dan gevonden bij het tonen van alle apps: toevoegen
  aan favorieten.

2017-10-30

  jukebox: syslog flooded met:
  kernel: [603067.645952] hpet1: lost 1 rtc interrupts
  Oplossing?:
  https://forum.openmediavault.org/index.php/Thread/18867-kernel-3724-848250-hpet1-lost-7161-rtc-interrupts/
  vim /etc/default/grub
   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nosplash vga=773 hpet=disable"
                         ^^^^^^^^^^^^
  update-grub
  reboot
 zie ook: 
 https://software.intel.com/en-us/blogs/2013/06/20/eliminate-the-dreaded-clocksource-is-unstable-message-switch-to-tsc-for-a-stable
  
2017-10-14

  Instellingen goosevpn:
   authentication: password
   password: het lange paswoord van goosevpn
   CA Certificate: /etc/certificaten/goosevpn.crt

   Advanced:
    Use custom gateway port: 443
	Use LZO data compression
	Use a TCP connection

	Security:
	  Cipher: AES-256-CBC
	  HMAC Authentication: Default


2017-09-09
  op mijn keybordje: Sleep = button-suspend
           Power = button-power
  systemd upstart:
  Instead of pm-suspend, systemd uses systemd-sleep. 
  Instead of running scripts in /etc/pm/sleep.d/ and 
  /usr/lib/pm-utils/sleep.d/ it runs scripts in 
  /lib/systemd/system-sleep/
  commandline voor suspend:
   systemctl suspend
2017-09-08
  fortran indent
  fprettify:
  https://github.com/pseewald/fprettify
  f90ppr:
  http://fortranwiki.org/fortran/show/f90ppr
2017-09-07
  exped ul 7 mw
  https://www.soellaart.nl/synmat-ul-mw?gclid=EAIaIQobChMI05P4_LaS1gIVhLftCh0AJQW4EAQYASABEgKod_D_BwE
  pumpbag
  https://www.bever.nl/p/exped-schnozzel-pumpbag-pompzak-mbcdc32001.html?channable=e11841.MTU0NTY2XzU4MDY&colour=5806&gclid=EAIaIQobChMIsva_hriS1gIVjpztCh0r-g5YEAQYASABEgLbcvD_BwE
  helinox
  https://www.bever.nl/p/helinox-chair-one-stoel-MCAEC22001.html?colour=4143

2017-08-26

  www.tweaking4all.nl/qnap/qnap-surveillance-video/

2017-08-25
  aansluiten videorecorder met composiet stekkers.
  sudo apt install v4l-utils
  v4l2-ctl -i 2  # zet video0 in composite mode
  cat /dev/video0 > een-of-andere-file
2017-08-20
  definieer configuratie directory voor mythfrontend:
  MYTHCONFDIR=$HOME/otherdir mythfrontend

2017-08-19

 upgrade van ubuntu 16.04 naar 16.04-3:
 sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-16.04 xserver-xorg-hwe-16.04
 http://www.omgubuntu.co.uk/2017/08/ubuntu-16-04-3-lts-released

2017-08-09
  forceer dvb kaart in dvb-c:
  ---
  # /lib/systemd/system/cx23885.service:
[Unit]
Description=Start cx23885 module in dvb-c mode willem
Before=mythtv-backend.service

[Service]
User=root
ExecStart=/usr/local/bin/setcx23885

[Install]
WantedBy=multi-user.target
 ---

systemctl enable cx23885.service

/usr/local/bin/setcx23885:
---
#!/bin/bash
modprobe cx23885
for i in 0 1 2 3; do
  dvb-fe-tool -a $i -d dvb-c
done
---


2017-08-05
  kernel bakken:
   zie ~/src/kernel/compile/howto
   saa7164 sources in ~/driver-saa7164/saa7164.new
   cp ~/driver-saa7164/saa7164.new/* linux-..../saa7164
  Na installatie van .deb files: synaptic, vind de
   geinstalleerde packages en markeer ze als locked.
   dit werkt dan voor synaptic, maar voor apt:

  Hold package in apt:
   apt-mark hold <package-names>
  Unhold:
   apt-mark install <package-names>
   zie https://askubuntu.com/questions/18654/how-to-prevent-updating-of-a-specific-package#18656
   geholde packages:
   dpkg --get-selections | grep -w hold

  Vastzetten boot kernel:
   edit /etc/default/grub
   GRUB_DEFAULT="Advanced options for Ubuntu>Ubuntu, with Linux 4.10.0-30-generic"
   of zoiets. De exacte bewoordingen in:
   sudo grub-mkconfig|less
   Daarna:
   sudo update-grub

2017-07-21
  network manager
  edit connections:
   nm-connection-editor
  start connection:
   nmcli con up id nl-10.goosevpn # naam van de connectie
  down connection:
   nmcli con down id nl-10.goosevpn # naam van de connectie
2017-07-19
  unpack .deb file:
  mkdir tmp
  dpkg-deb -R package.deb tmp
2017-06-08
  installeer atlas:
  https://askubuntu.com/questions/472146/building-atlas-and-later-octave-w-atlas#473562
  # apt-get source atlas
  # apt-get build-dep atlas
  # apt-get install devscripts
 and type the following from the atlas source subdir:
  # fakeroot debian/rules custom
  it should produce a package called:
  ../libatlas3-base_*.deb

which is optimized for the architecture Atlas has been built on. Then install the package using dpkg -i.
2017-05-17
  muisclick werkt niet altijd na resume, zie 
  https://askubuntu.com/questions/92218/how-to-execute-a-command-after-resume-from-suspend
  /etc/pm/sleep.d/20-mouse
  #!/bin/sh
  case "$1" in
  resume|thaw)
  modprobe -r hid_generic
  modprobe hid_generic
  ;;
  esac

2017-04-23
  power drain na shut down.
  wakeon lan? zie http://www.hecticgeek.com/2012/09/disabling-wake-on-lan-in-ubuntu-might-save-a-tiny-bit-of-power-on-your-laptop/ :
   sudo ethtool eth0 | grep Wake-on
   Als Wake-on: g , dan wake-on is geactiveerd.
   Deactiveren voor altijd:
   cp /usr/lib/pm-utils/power.d/disable_wol /etc/pm/power.d
   in /etc/pm/power.d/disable_wol, verander 
   enable) ethtool -s "${d##*/}" wol g>/dev/null 2>&1;;
   in
   enable) ethtool -s "${d##*/}" wol d>/dev/null 2>&1;;

2017-03-21
  leuk: http://harmful.cat-v.org/
2017-03-17
  anti tear (lijkt te werken !):
  http://askubuntu.com/questions/667466/screen-tearing-in-ubuntu-with-nvidia-intel-graphics
  Create /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf containing
  (nu /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf )

  Section "Device"
   Identifier "Intel Graphics"
   Driver   "intel"
   Option   "TearFree"  "true"
  EndSection

2017-03-06
  libdvdcss:
  sudo apt install libdvd-pkg
  sudo dpkg-reconfigure libdvd-pkg
2017-03-04
  debug bash:
  http://stackoverflow.com/questions/17804007/how-to-show-line-number-when-executing-bash-script
  export PS4='+(${BASH_SOURCE}:${LINENO}): ${FUNCNAME[0]:+${FUNCNAME[0]}(): }'
  bash -x script.sh

  slow shutdown
  https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/systemd/+bug/1457400
  edit /etc/systemd/system.conf
  add:
  DefaultTimeoutStopSec=5s
  Op MSI wind:
  in /etc/default/grub:
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="noapic irqpoll"

2017-03-02
  debian keyring voor pbuilder:
  https://wiki.ubuntu.com/PbuilderHowto
  sudo apt-get install debian-archive-keyring

2017-02-24
  disable mythtv metadatalookup
  In mythtv-setup: general: unvink metadatajob (lookup)
  Lijkt niet helemaal te werken, metadatalookup jobs
  worden gegenereerd, maar niet gescheduled, zal vink
  dus weer aanzetten.

  in ~mythtv: directories banners, coverart, fanart
  geleegd en naar root gechownd

  Vervangen /usr/bin/mythmetadatalookup:

  http://lists.mythtv.org/pipermail/mythtv-users/2014-September/367334.html
  
  dpkg-divert --divert /usr/bin/mythmetadatalookup.orig --rename /usr/bin/mythmetadatalookup
 
 ln -s /bin/true /usr/bin/mythmetadatalookup

 In frontend: unvink
  Setup -> Artwork and Data Sources ->
  	Artwork and Metadata Sources ->
		Perform daily updates of recording artwork

2017-02-22
  dkms: https://help.ubuntu.com/community/DKMS
2017-02-20
  disk scheduler: /sys/block/sda/queue/scheduler
  default is deadline
2017-02-18
  optimaliseer mysql performance
  /etc/mysql/conf.d/local.cnf:
  [mysqld]
  # https://haydenjames.io/mysql-query-cache-size-performance/
  query_cache_type = 1
  query_cache_size = 32M
  query_cache_limit = 256K
  query_cache_min_res_unit = 2k

  join_buffer_size = 32M
  query_cache_limit = 2M

2017-02-16
  android aan ubunto mtfs
  Uit http://askubuntu.com/questions/183482/getting-files-to-from-android-phone
  Voldoende lijkt:
  sudo apt-get install mtp-tools mtpfs
  vim /etc/udev/rules.d/51-android.rules
   SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="VENDORID", ATTR{idProduct}=="PRODUCTID", MODE="0666"
  (vendorid en productid uit lsusb)
  vim /etc/fuse.conf
   uncomment 
   #user_allow_other

2017-02-15
  Bert Wagendorp: Masser Brock

2017-02-04
  ffmpeg video grab screen:
  ffmpeg -f x11grab -r 25 -s 1280x720 -i :0.0+0,24 -c:v libx264 -preset ultrafast -crf 0 video.mkv
  https://trac.ffmpeg.org/wiki/Encode/H.264
  https://trac.ffmpeg.org/wiki/Capture/Desktop

2017-01-25
  Over https, ssl certficaten:
  https://www.karelgeenen.nl/10/website-via-https-ssl-uitgebreide-handleiding
  https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-ssl-certificate-on-apache-for-ubuntu-14-04


2017-01-16
  https://sites.google.com/site/computertip/veiligheid
  https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/security

 linux beveiliging: 
2016-12-23
 kernel module maken:
 https://www.kernel.org/doc/Documentation/kbuild/modules.txt
2016-12-16
 pbuilder create werkt niet: na enkele minuten een probleem
 met iets als dpkg-perl.
 Opgelost door:
 sudo debootstrap sid sid-root ftp://ftp.nl.debian.org/debian/
 cd ..
 sudo chroot sid-root
  apt install build-essential
  exit
 cd sid-root
 sudo tar zcvf base.tgz ./*
 sudo chmod a+r base.tgz
 sudo cp base.tgz /var/cache/pbuilder/
 sudo pbuilder --update

2016-12-16
 Bij verse installatie ubuntu 16.04 geen reactie op 
 rechtermuis in desktop. Oplossing:
 gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.background active true
 gsettings set org.gnome.desktop.background show-desktop-icons true
2016-12-14
 uitzetten unattended upgrades
 http://ask.xmodulo.com/disable-automatic-updates-ubuntu.html
 voeg de regel:
 APT::Periodic::Unattended-Upgrade "0";
 toe aan /etc/apt/apt.conf.d/10periodic
 zie ook /usr/lib/apt/apt.systemd.daily

 wifi na suspend:
 https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2004690
 edit /etc/pm/config.d/config
 voeg toe:
 SUSPEND_MODULES="wifidriver"
 wifidriver: zie output van
 sudo lshw -C network (driver=)

2016-11-29
 Thunderbird gmail: copy naar Sent lukt niet:
 edit->account settings->server settings->advanced
  zet 'Maximum nuber of server connections to cache' op 1
  default is 5

2016-11-20
 mp4 streamend maken:
 ffmpeg -i input.mp4 -c copy -movflags +faststart output.mp4
 https://www.ffmpeg.org/ffmpeg-formats.html

2016-11-10
 https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gfortran/GNU-Fortran-and-GCC.html
 fortran file extensions suffixes:
 fixed: .f  .for .ftn .fpp  .F  .FOR .FTN .FPP
 free: .f90 .f95 .f03 .f08  .F90 .F95 .F03 .F08
  upercase en .fpp invoke preprocessor

2016-11-07
 disable touchscreen
 https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2209083&p=12945855
 edit /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
 in de sectie "InputClass" voeg toe:
  Option "Ignore" "on"

2016-11-06
 USB speed 1 2 3: 
 sudo lsusvb -vvv
 kijk naar de bcdUSB regels

2016-11-04
 vboxclient popup:
 http://askubuntu.com/questions/656744/popup-during-boot-up-initializations-vboxclient-the-virtualbox-kernel-service
 edit 
 /etc/X11/Xsession.d/98vboxadd-xclient
 op de regel:
 notify-send "VBoxClient: the VirtualBox kernel service is not running. Exiting."
 vervang notify-send door echo


2016-10-31
 banshee hangt bij rescan:
 wordt wrsch veroorzaakt door daap extensie, zie
 https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2321952
 - banshee starten
 - daap extensie uitvinken
 - bansee verlaten
 - ? rm ~/.config/bansee-1/banshee.db
2016-10-30
 files uit git repo verwijderen:
  https://rtyley.github.io/bfg-repo-cleaner/

2016-10-29
 dns vaak eerste maal fout. Oplossing: voeg
 nameserver 8.8.8.8
 toe aan /etc/resolv.conf
 geimplementeerd in /etc/resolvconf/tail
 dnsmasq lijkt het probleem te zijn:
 apt --purge remove dnsmasq
 Edit /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf:
  comment uit:
  dns=dnsmasq
 Of beter:
  voeg toe /etc/NetworkManager/conf.d/dns-default.conf :
  [main]
  dns=default

 service network-manager restart

 Of: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/dnsmasq/+bug/998712

 echo "strict-order" > /etc/NetworkManager/dnsmasq.d/strict-order.conf
 chmod a+r /etc/NetworkManager/dnsmasq.d/strict-order.conf
 service network-manager stop
 killall dnsmasq
 service network-manager start

2016-10-24
 nameserver instellen
 http://unix.stackexchange.com/questions/128220/how-do-i-set-my-dns-when-resolv-conf-is-being-overwritten/163506#163506
 sudo apt-get install dnsmasq
 sudo vim /etc/dnsmasq.d/nameserver :
  server=8.8.8.8
  server=8.8.4.4
 sudo service dnsmasq restart

2016-10-22
 dconf editor laat niet altijd alle opties zien. Oplossing:
 dconf write /org/gnome/desktop/wm/preferences/action-right-click-titlebar "'menu'"
 of gebruik tweak tool

 upgraden mysql na overgang 16.04:
 mysql_upgrade --force -u root -p

 phpmyadmin: geeft errors, klik op iets als upgrade of adapt ...

2016-10-21
 buttons op windows:
 dconf-editor -> org -> gnome -> desktop -> wm -> preferences

2016-10-12
 python virtual environment
 mkdir -p $HOME/python/virtual
 cd $HOME/python/virtual
 virtualenv xbeachmi
 activeren:
 . $HOME/python/virtual/xbeachbmi/bin/activate
 export -f deactivate

2016-10-11
 installatie geranium ubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso
 op usb gezet met systemtools/administration/starup disk creator
 booten met F12, kies: usb legacy
 foutmelding: missing parameter in configuartion file. keyword: path
 oplossing: https://askubuntu.com/questions/544414/missing-parameter-in-configuration-file-keyword-path :
 tab live Enter

 klik install ubuntu 16.04.1 LTS
 check: download updates while installing Ubuntu
 Install third-party software ...
 kies: something else
   Kies new partition table
   klik +
    size 100000 MB
	primary
	beginning of this space
	ext4
	mount point: /
  klik +
    size 40000 MB
	logical
	beginning of this space
	Mount point: swap area
  klik +
    size rest (860205 MB)
	Logical
	Beginning of this space
	Ext4
	Mount point: /home
  device for bootloader installation: staat op 
    /dev/sda ATA ST1000LM014-1EJ1(1.0T
  klik Install Now

  Where are you? Amsterdam
  Keyboard layout: English(US) - English(US, with euro on 5)

  Your name: willem
  Your's computer name: geranium

  In bios, zet boot list options op legacy, ondanks waarschuwing

  cups web interface:
   sudo usermod -aG lpadmin <user>

2016-10-08
 Uitbrengen release findent:
  - gofindent
  - check versie src/version.h
  - version=`./getversion`
  - svn commit -m $version
  - a=`pwd` && ./bootstrap && rm -rf /tmp/build && mkdir /tmp/build && cd /tmp/build && $a/configure --prefix=/tmp && make check
  - controleer output
  - gofindent
  - ./maketar
  - gofindent ; cd ../versions
  - tar xf findent-$version.tgz
  - cd findent-$version/bin
  - test werking findent:
  -  ./findent -v
  -  ./findent.exe -v
  -  ./wfindent -v
  - gofindent
  - ./makezip
  - cd ../versions
  - cp findent-$version.zip ~/shared
  - start vm windows xp, test zip file
  - start vm debian-weezy 32 bit
  -  gofindent ; svn update ; version=`./getversion` ; ./makedeb
  -  cd ../debian/findent-$version-debian
  -  sudo dpkg -i findent_${version}_i386.deb
  -  test findent, wfindent:
  -  findent -v ; wfindent -v
  -  cd ..
  -  cp -r findent-$version-debian /media/sf-shared
  - op piccolo:
  - gofindent ; cd ../debian
  - cp -r ~/shared/findent-$version-debian/*.deb .
  - op geranium:
  - start virtuele machine debian-whhezy-64bit
  -  gofindent ; svn update ; version=`./getversion` ; ./makedeb
  -  cd ../debian/findent-$version-debian
  -  sudo dpkg -i *.deb
  -  test findent, wfindent:
  -  findent -v ; wfindent -v
  -  cd ..
  -  cp -r findent-$version-debian /media/sf-shared
  - op geranium:
  - gofindent ; svn update ; version=`./getversion`
  - test .deb package:
  -  cd ~/shared/findent-$version-debian
  -  sudo dpkg -i *.deb
  -  test findent:
  -   findent -v ; wfindent -v
  -  scp *.deb willem@piccolo.local:/tmp
  - op piccolo:
  - gofindent ; version=`./getversion`
  - cd ../debian
  - cp /tmp/findent_${version}_amd64.deb .
  - transporteer naar sourceforge en ratrabbit:
  -   debian/findent_{version}_amd64.deb
  -   debian/findent_{version}_i386.deb
  -   versions/findent-$version.zip
  -   versions/findent-$version.tgz
  -   versions/README
  -  pas http://www.ratrabbit.nl/ratrabbit/content/findent/downloads
  -    aan aan de versie
  - download van sourceforge en test

  Nu nog naar github:

  - cd /tmp
  - svn export svn://svn.code.sf.net/p/findent/code/trunk findent-code
  - cd findent-code/findent
  - ./bootstrap
  - cd /home/willem/github/findent
  - 'cp' -r /tmp/findent-code/findent .
  - git add findent
  - git commit .
  - git push


2016-09-24
 pulseaudio client server. Gebruik van pavucontrol werkt niet goed.
 padevchooser en pulsaudio system tray werken wel, maar het icon
 wil niet altijd verschijnen in het panel....
 Note: sinds enige tijd bestaat padevchooser niet meer.
 Iets wat wel werkt is:
 PULSE_SERVER=jukebox pax11publish -e
 of 
 pax11publish -e -S jukebox
 en terug:
 pax11publish -e -r
  zie ook man (1) pax11publish, opmerking over module-x11-publish
 of:
 xprop -root -f PULSE_SERVER 8s -set PULSE_SERVER tcp:jukebox
 http://jonisalonen.com/2014/setting-x11-window-properties-with-xprop/
 Het volgende in /etc/pulse/default.pa gezet:
## wwvv
##https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio/Examples#Selecting_the_Server
.ifexists module-native-protocol-tcp.so
load-module module-native-protocol-tcp auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.0.0/24 auth-anonymous=1
.endif
.ifexists module-zeroconf-publish.so
load-module module-zeroconf-publish
.endif
.ifexists module-zeroconf-discover.so
load-module module-zeroconf-discover
.endif
## /wwvv

2016-08-22
  geranium: verwijderd nvidia-352

2016-08-21
  git en branches:
  $git clone https://github.com/openearth/xbeach-mi
  $cd xbeach-mi
  $git branch
  * master
  $git branch -a
  * master
   remotes/origin/HEAD -> origin/master
   remotes/origin/master
   remotes/origin/mpi
  $git checkout -b mpi origin/mpi
  $git branch
   master
  * mpi

2016-07-25
 corporate-clean
  text color: corporateclean/colors/colors.css
  text size: corporateclean/colors/style.css

2016-07-07
 indent fortran met emacs:
 http://www.fortran90.org/src/faq.html
 emacs --batch filename.f90 -f mark-whole-buffer -f f90-indent-subprogram -f save-buffer

2016-06-06 mount --bind etc
  in fstab:
  /homes/home /home none bind

2016-05-23 enable hibernate in menu:
 https://help.ubuntu.com/14.04/ubuntu-help/power-hibernate.html
 geen loginprompt

2016-05-23 login na hibernate:
http://askubuntu.com/questions/180594/resume-to-login-screen-after-suspend
 werkt niet altijd goed!
 /etc/pm/sleep.d/00-login-screen.sh :

#!/bin/bash
case "$1" in
  hibernate|suspend)
   gdbus call --system --dest org.freedesktop.DisplayManager --object-path /org/freedesktop/DisplayManager/Seat0 --method org.freedesktop.DisplayManager.Seat.SwitchToGreeter
   ;;
esac
exit $?
 

2016-05-23 willem mag pm-suspend zonder paswoord:
  als root:
  visudo -f /etc/sudoers.d/power
  willem ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/pm-hibernate, /usr/sbin/pm-suspend

  hierna kan willem 
   sudo pm-suspend
   doen zonder paswoord

2016-05-23 /etc/sudoers verkloot:
  haal /etc/sudoers van backup en 
  pkexec visudo
  en herstel de file

2016-05-19 genereer licencse file intel
 https://registrationcenter.intel.com/regcenter/register.aspx
 select gewenst product -> manage 
 -> activate serial number (mac eth0)

2016-05-19 fake time
 voorbeeld:
 faketime "2013-01-03 10:20:30" bash
 zie: man faketime
 ps: LD_PRELOAD .... FAKETIME="@2000-01-01 10:20:30" werkt niet
   zoals beschreven in /usr/doc/libfaketime/README.gz

2016-04-27 svn server aanmaken
      https://help.ubuntu.com/community/Subversion
	  voorbeeld:
	  addgroup --gid 3001 subversion
	  adduser www-data subversion
	  adduser willem subversion
	  mkdir /home/svn
	  cd /home/svn
	  mkdir myproject

	  svnadmin create /home/svn/myproject

	  cd /home/svn
	  sudo chown -R www-data:subversion myproject
	  sudo chmod -R g+rws myproject

2016-04-25 apps om te verwijderen uit ubuntu:
 tracker
    sudo apt-get remove tracker-miner-fs
	sudo vim /etc/xdg/autostart/tracker-store.desktop
	  verander
	   X-GNOME-Autostart-enabled=true
	  in
	   X-GNOME-Autostart-enabled=false

 http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2000108 :
 zeitgeist (unity zal niet goed meer werken!)
    sudo apt-get remove zeitgeist zeitgeist-core zeitgeist-datahub python-zeitgeist rhythmbox-plugin-zeitgeist
  
 geoclue
    sudo apt-get remove geoclue geoclue-ubuntu-geoip geoip-database

 whoopsie 
    sudo apt-get remove whoopsie

 ntpd
  /etc/ntp.conf :
   verander 
	 server 0.ubuntu.pool.ntp.org
	 server 1.ubuntu.pool.ntp.org
	 server 2.ubuntu.pool.ntp.org
	 server 3.ubuntu.pool.ntp.org
   in: 
	 server 0.pool.ntp.org
	 server 1.pool.ntp.org
	 server 2.pool.ntp.org
	 server 3.pool.ntp.org

2016-04-21 disable login
      voorbeeld:
      sudo passwd -l mythtv
	  (zie ook man passwd)
	  Omgekeerd: passwd -u
	  Verwijder uit greeter:
	  edit /var/lib/AccountsService/users/mythtv :
	   [User]
	   XSession=ubuntu
	   SystemAccount=true
	  nb: niet-bestaande logins worden automatisch verwijderd

2016-04-20 waar is background picture
  gconftool --get /desktop/gnome/background/picture_filename

2016-04-20 cups zie hp printer niet
  https://wiki.ubuntu.com/DebuggingPrintingProblems
  hp-makeuri 003:008 # getallen uit lsusb
  en hij doet het.
  Ook proberen:
  sudo hp-setup

2016-04-17 install catalyst driver
      http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Trusty_Installation_Guide#Installing_Proprietary_Drivers_a.k.a._Catalyst.2Ffglrx

2016-04-16 temp files van firefox naar memory
http://www.linux-magazine.com/Issues/2015/172/Tuning-Your-SSD/%28offset%29/3
In Firefox or Iceweasel, enter about:config in the address bar and confirm the prompt. Now right-click anywhere on the list and create a new entry via the context menu (New | String). Enter browser.cache.disk.parent_directory as the name. The content you need for the new entry is /run/user/1000/firefox-cache. Change 1000 to the user ID, which the id -u command outputs on the system. After you restart the browser, it will write its temporary data to RAM.
2016-04-13 concateneren videos:
  avconv -i 'concat:file1.avi|file2.avi' out.{avi,mp4,ts, ...}
  input mag geen mp4 zijn
  ipv .avi wordt wel genoemd .ts (voor mpegts encoding)

  mp3 en jpg naar mp4
  avconv -loop 1 -i p.jpg -i m.mp3 -shortest out.{mp4,ts,avi,...}
  ffmpeg -r 2 -i 20180205_131543_%3d.jpg trala_2.mp4
  ffmpeg -pattern_type glob -i '*.jpg' movie.mp4

2016-04-02 boot repair
      http://askubuntu.com/questions/226061/how-to-install-the-boot-repair-tool-in-an-ubuntu-live-disc
	  sudo add-apt-repository -y ppa:yannubuntu/boot-repair
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install -y boot-repair && boot-repair

2016-03-10 /usr/bin/xauth: timeout in locking authority file .Xauthority
  login op systeem
  rm .Xauthority*
  touch .Xauthority
  http://askubuntu.com/questions/165921/error-on-boot-12-04/166115#166115
  
2016-03-09 in verband met vlotte verwijdering oude files
      op lisa:
	  tar --extract --touch --file prut.tgz
	  tar --create --auto-compress --file prut.bz2 prut

2016-03-04 console fade weg. Oplossen door in /etc/default/grub
 toe te voegen:consoleblank=0 aan GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=
 bijvoorbeeld:
 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash consoleblank=0"
 sudo update-grub
 reboot

2016-03-04 doosje: lage resolutie na upgrade.
iets mis met fglrx.
Opgelost door alle fglrx packages te purgen, en daarna fglrx 
te installeren. 
zie ook: https://mwop.net/blog/2014-11-03-utopic-and-amd.html
http://askubuntu.com/questions/442851/how-can-i-get-my-monitors-maximum-resolution-without-the-proprietary-amd-graphi

geranium problemen met ethernet.
 http://askubuntu.com/questions/62166/siocsifflags-operation-not-possible-due-to-rf-kill
 sudo rfkill unlock all
 reboot
 ;-)
 I confirm this problem with the Asus X75VD laptop using rt2600pci 
 driver. None of the above suggestions helped me, but on the 
 French forum(1), there is a work-around that does work. 
 Simply suspend the session (close the lid) and reactivate it 
 and the wifi works.

valgrind --track-origins=yes
 geeft de oorzaak

git geen console color:
 git config --global color.ui false

mpv geen console color:
 mpv --no-msgcolor

Het ultieme ffmpeg verhaal:
 http://blog.superuser.com/2012/02/24/ffmpeg-the-ultimate-video-and-audio-manipulation-tool/
Over codecs en containers:
 http://superuser.com/questions/300897/what-is-a-codec-e-g-divx-and-how-does-it-differ-from-a-file-format-e-g-mp/300997#300997

transporteer ssh id pub naar ander systeem:
 ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub gast@jukebox

convert pem to crt:
  openssl x509 -outform der -in TERENA_SSL_CA_3.pem -out TERENA_SSL_CA_3.crt
  zie ook http://stackoverflow.com/questions/13732826/convert-pem-to-crt-and-key

scan netwerk:
 nmap -sn 192.168.178.0/24

set channel kanaal video (NPO1)
  zie https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht/
  ivtv-tune -d /dev/video5 -c 22 -t europe-west
  of
  v4l2-ctl -d /dev/video5 --set-freq=599.250

foutje in openmpi met neighbor_alltoallw, 
./ompi/mpi/fortran/use-mpi-ignore-tkr/mpi-ignore-tkr-interfaces.h.in
sdispls en rdispls moeten arrays zijn.

Performance: http://wiki.mikejung.biz/Ubuntu_Performance_Tuning
vim /etc/sysctl.conf
 add:
  vm.swappiness = 10
 sysctl -p
 sysctl -a | grep vm.swappiness

soms garbled windows met i915 driver. Niet zeer storend, 
windows herstellen zich weer. Maar toch:
http://xpwithubuntu.blogspot.nl/2015/04/xubuntu-1410-and-intel-i915.html
 1) Create a i915.conf file in /etc/modprobe.d with this line
options i915 enable_rc6=1 enable_fbc=1 lvds_downclock=1
 2) create a xorg.conf in /etc/X11 with the settings below
Section "Device"
  Identifier "Intel Graphics"
  Driver   "intel"
  Option   "AccelMethod" "uxa"
EndSection
  
usb restart unlock:
 http://billauer.co.il/blog/2013/02/usb-reset-ehci-uhci-linux/
 er ontbreekt een test op al of niet bestaan van de files
 zie zelfde artikel: shopt

probeer usb sponate stop te verhelpen:
 http://www.ubuntugeek.com/how-to-fix-usb-stops-working-problem-in-ubuntu.html
 gksudo gedit /etc/default/grub
 GRUB_CMDLINE_LINUX=”acpi=force irqpoll”
 sudo update-grub

Xephyr :1 -query 127.0.0.1 -screen 1200x800 -keybd evdev,,device=/dev/dinovo,xkbrules=xorg,xkbmodel=evdev -mouse evdev,,device=/dev/dinovo

Xephyr :1 -query localhost -screen 1200x800 -keybd evdev,,device=/dev/keyb-at,xkbrules=xorg,xkbmodel=evdev -mouse evdev,,device=/dev/mouse-usb

-reset -terminate : stopt bij logout

evdev,,device=/dev/input/by-path/$1,xkbrules=xorg,xkbmodel=evdev,xkblayout=es")
mythfrontend -O ThemePainter=qt
mythfrontend -O ThemePainter=opengl

zie ook man kbd

sudo apt-get build-dep xserver-xephyr
sudo apt-get install build-essential devscripts
dget http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/x/xorg-server/xorg-server_1.5.2-2ubuntu3.dsc
dpkg-source -x xorg-server_1.5.2-2ubuntu3.dsc
cd xorg-server-1.5.2/
debuild
cd ..
sudo dpkg -i xserver-xephyr_1.5.2-2ubuntu3_i386.deb
Xephyr :2 -host-cursor -screen 800x480x16 -dpi 96 -ac &

Xgl :1 -fullscreen -query 127.0.0.1 -accel glx:pbuffer -accel xv:pbuffer -display :0.1 

sudo dpkg-reconfigure x11-common
I have add new input section in xorg.conf and defined /dev/input/event4
(remote control) using evdev,
I have set "Option SendCoreEvents Off" - after I added this to
ServerLayout, it stops send events
(which is the goal) but unfortunately LIRC stops working for all
applications that use it.

I need to somehow tell X not to use events from specific device but do
not block LIRC. It is possible?
myudevinfo /dev/input/event5

sd card http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1306792
sudo modprobe tifm_core
sudo modprobe tifm_sd

udevadm control --reload-rules
udevadm trigger

I have add new input section in xorg.conf and defined /dev/input/event4
(remote control) using evdev,
I have set "Option SendCoreEvents Off" - after I added this to
ServerLayout, it stops send events
(which is the goal) but unfortunately LIRC stops working for all
applications that use it.

I need to somehow tell X not to use events from specific device but do
not block LIRC. It is possible?

edid

http://linux.die.net/man/1/nvidia-xconfig
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=120320
stop gdm
startx -- -logverbose 6
cp /var/log/Xorg.0.log ~
nvidia-xconfig -E Xorg.0.log

evdev kbd
cd /usr/lib/xorg/modules/input
mv evdev_drv.so evdev_drv.so.save
geen goed idee.

mythcommflag --getcutlist -c 25 -s 20100118215500

http://www.mythtv.org/pipermail/mythtv-users/2008-March/215237.html
EXPERIMENTALLY_ALLOW_PULSE_AUDIO=1 mythfrontend "$@" -O ThemePainter=qt

pacmd "load-module module-tunnel-sink server=jukebox"
pacmd "set-default-sink tunnel.jukebox"
of
pacmd "set-default-sink 1"
pacmd "set-default-sink 0"
pacmd "play-file /usr/share/sounds/purple/send.wav 1"
pacmd "play-file /usr/share/sounds/purple/send.wav tunnel.jukebox"

disable alsa voor pulseaudio
pacmd "unload-module 4"  # 4 is de index van module-alsa-card
enable: killall pulseaudio
aplay -L
aplay -D front *wav

pulseaudio listen from line-in:
 pactl load-module module-loopback latency_msec=1
 uitzetten:
 pactl unload-module module-loopback
 

bioperl
https://webmail.sara.nl/owa/redir.aspx?C=a736375643784d649e24538e1a433bdb&URL=http%3a%2f%2fwww.bioperl.org%2fwiki%2fInstalling_Bioperl_for_Unix%23INSTALLING_BIOPERL_IN_A_PERSONAL_MODULE_AREA
http://search.cpan.org/~kwilliams/Module-Build/lib/Module/Build.pm

export MODULEBUILDRC=~/bioperldir/modulebuildrc 
  install --install_base /sara/sw/bioperl/1.6.1

export PERL5LIB=/sara/sw/bioperl/1.6.1/lib/perl5
apt-get install libdata-stag-perl
perl Build.PL --install_base /sara/sw/bioperl/1.6.1/
wget http://search.cpan.org/CPAN/authors/id/R/RK/RKOBES/ExtUtils-Manifest-1.58.tar.gz
tar zxvf ExtUtils-Manifest-1.58.tar.gz
cd ExtUtils-Manifest-1.58
 perl Build.PL --install_base /sara/sw/bioperl/1.6.1/
 ./Build test
 ./Build install
export PERL5LIB=/sara/sw/bioperl/1.6.1/lib/perl5
wget http://search.cpan.org/CPAN/authors/id/L/LD/LDS/AcePerl-1.92.tar.gz
tar zxvf AcePerl-1.92.tar.gz
wget http://search.cpan.org/CPAN/authors/id/C/CL/CLEISHMAN/Cache-2.04.tar.gz
cd AcePerl-1.92
 perl Makefile.PL INSTALLSITELIB=/sara/sw/bioperl/1.6.1/

2010-03-20
drupal, start hem: sudo /etc/init.d/apache2 restart
http://localhost/drupal6/install.php
in apache configuratie is en alias voor drupal6: /usr/share/drupal6

2010-04-04
drupal, op de hand geinstalleerd in /usr/local/drupal6
cd /usr/local/drupal6
ln -s drupal-6.16 default

in /etc/apache2/conf.d/mydrupal6.conf

Alias /mydrupal6 /home/mydrupal6/default

<Directory /home/mydrupal6/default>
    Options +FollowSymLinks
    AllowOverride All
    order allow,deny
    allow from all
</Directory>

aanmaken database:
mysqladmin create mydrupal6 -uroot -p

snellere mysql
http://2bits.com/articles/reduce-your-servers-resource-usage-moving-mysql-temporary-directory-ram-disk.html
In het kort:
gebruik tmpfs, er is al een /run/mysqld
/etc/mysql/conf.d/local.cnf:
[mysqld]
tmpdir = /run/mysqld
tunen mysql:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/server-parameters.html

Aanmaken user mydrupal6 in mysql-admin

In .htaccess:
RewriteBase /mydrupal6

drupal clean urls
enable userdir (apache2)
 sudo a2enmod userdir
 service apache2 restart
enable rewrite
zet allowoverwrite all in userdir.conf
in .htaccess:
rewritebase /~gast/
of
rewritebase /

2010-04-12
wrong length recordings, zie http://svn.mythtv.org/trac/ticket/7978
Herstellen met:
mythcommflag --rebuild --file 27_20100411213500.mpg
Heb ook gedraaid:
perl /usr/share/doc/mythtv-backend/contrib/maintenance/optimize_mythdb.pl
vinden van orphans:
perl /usr/share/doc/mythtv-backend/contrib/maintenance/myth.find_orphans.pl --dir=/home/mythtv/recordings
 Met 0.25 bestaat dit niet meer, zie 
 http://www.mythtv.org/wiki/Find_orphans.py
 Heb in src/mythtv een myth.find_orphans.py staan
 ook in /usr/local/bin. Die doet het, aanroepen ingelogd
 als mythtv
Repair mythtv database: http://www.mythtv.org/docs/mythtv-HOWTO-22.html
MySQL database is corrupt

If you have reason to believe that your MySQL database is corrupt, execute the following commands to attempt to repair it.

NOTE: Ensure that there are no programs accessing the database while you attempt to repair it. Make sure that all backend and frontend programs have exited.

mysqlcheck -r -umythtv -p<password> mythconverg

2010-04-21
drupal php memory limiet is default 16M, zie /etc/php5/apache2/php.ini
Kan worden aangepast in drupal zelf:
sites/default/settings.php:
ini_set('memory_limit',       '32M');

2010-05-22
ubuntu compile kernel
http://blog.avirtualhome.com/2010/04/16/compile-and-run-the-ubuntu-lucid-kernel-on-ubuntu-karmic/

2010-05-22
mythtv error melding op druk systeem:
MediaRenderer::HttpServer Create Error
Lijk het opgelost te hebben door
gast@jukebox: .mythtv-0.0/:=-> diff config.xml config.xml.bak
11d10
<    <ServicePort>6574</ServicePort>
zie http://www.gossamer-threads.com/lists/mythtv/users/410089

2010-05-22
flicker screen op msi, zie https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/hal-info/+bug/415023
Oplossing:
killall gnome-power-manager
beter: kernel parameter
 nomodeset

2010-08-18
 naam van core dump:
 zie man core
 cat core.%p > /proc/sys/kernel/core_pattern
 of, maak een bestand /etc/sysctl.d/60-coredump.conf :
 kernel.core_pattern = core-%p
 zie: man core

 activeer: sudo service procps restart

tracker index corrupt
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1138029
tracker-processes -r

doc to pdf:
abiword --to=out.pdf in.doc
unoconv in.doc

dpkg-reconfigure gdm

You could try DEBUG_PULSE_AUDIO_ALSA_EMULATION=1. Seems this is what the environment variable is for 0.23
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1465754

uitzetten system-ready roffel drum:
sudo rm /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/system-ready.ogg
op 12.04 is dit een link naar dialog-question.ogg

disable start-up en login sound mint:
sudo mv /usr/share/sounds/LinuxMint/stereo/system-ready.ogg{,.old}
sudo mv /usr/share/sounds/LinuxMint/stereo/desktop-login.ogg{,.old}
sudo mv /usr/share/sounds/LinuxMint/stereo/desktop-logout.ogg{,.old}


2010-12-08
dvd's spelen niet op jukebox.
http://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=13&t=77867
herinstalleren dvdnav?

http://forums.majorgeeks.com/showthread.php?t=218135 :
 libdvdcss:
 sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh

gdm vervangen door kdm:
sudo dpkg-reconfigure kdm

correcte arrow-up (geen printscreen print screen:
Xephyr -query 127.0.0.1 :2 -keybd ephyr,,,xkbmodel=evdev

unmutable:
sudo chattr +i ~/.recently-used.xbel  # enable
sudo chattr -i ~/.recently-used.xbel  # disable

adobe flash cookies verhinderen:

als root:

cd ~willem
rm -rf .adobe .macromedia
touch .adobe .macromedia
chmod a-rwx .adobe .macromedia


automatisch mounten usb: gconf-editor 
/apps/nautilus/preferences/{media_automount,media_automount_open}

pulseaudio met xephyr
op primaire login: in pulseaudio preferences:
Network access: vink Make discoverable PulseAusio ....
Network Server: vink Enable network access to local ....
        unvink Allow other machines on the LAN to discover ...
        vink Don't require authentication
Op jukebox: primaire login is mietje. Het zaakje werkt pas na:
killall pulseaudio
door mietje.
Heb dit commando opgenomen in xephyr-start.real
Er gaat ook iets mis met de volume settings:
amixer -Dpulse set Master 100 on
is goed. 70% mute het geluid. Opgenomen in xephyr-start.

onder welke tty draait X:
 ps -o tty h -C Xorg

startup applicaties starten niet:
 kijk of je sessie gnome is, en niet failsafe gnome

backup mysql: automysqlbackup
  mysqldump -u [username] -p [password] [databasename] > [backupfile.sql]

     o [username] - this is your database username
     o [password] - this is the password for your database
     o [databasename] - the name of your database
     o [backupfile.sql] - the file to which the backup should be written.


registreer php-cgi als exectueerder van .php:
http://alain.knaff.lu/howto/PhpSuexec/
http://www.kernel.org/doc/Documentation/binfmt_misc.txt
 echo ':PHP:E::php::/usr/bin/php-cgi:' > /proc/sys/fs/binfmt_misc/register
Wordt geregeld in /etc/init.d/binfmt-support via:
 cat /var/lib/binfmts/php
 php
 extension
 0
 php

 /usr/bin/php-cgi

amarok mp3
http://www.blogcompiler.com/2010/08/04/amarok-flac-mp3-wma-codecs/
amarok pulseaudio
 installeer phonon-backend-gstreamer en kies default in playback

mkl fftw3 in octave: http://software.intel.com/en-us/articles/using-intel-mkl-in-gnu-octave/


synchroniseren rsa key sleutel:
login op master
/opt/pam/bin/acetest

drupal image verwijderen: zie http://drupal.org/node/1116076
drupal max diepte menu: configure block

ugly fonts: /etc/fonts/local.conf http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=6&t=48379

<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM 'fonts.dtd'>
<fontconfig>
<match target="font" >
<edit mode="assign" name="hinting" >
<bool>true</bool>
</edit>
</match>
<match target="font" >
<edit mode="assign" name="hintstyle" >
<const>hintmedium</const>
</edit>
</match>
<match target="font" >
<edit mode="assign" name="antialias" >
<bool>true</bool>
</edit>
</match>
</fontconfig>

unrar: unrar x -r -o+ ../sara.rar

restore mysql database acc_sara :
mysql -u root -p acc_sara < acc_sara_13-04-2011_11-05.sql

drupal content type upload van de pagina systems/shared/attachments:

 admin->structure->content types->Documentatie pagina(manage fields)->
   edit image->vul 'allowed file extensions' in

sudo sfill -fllzv .

alsa version: cat /proc/asound/version
alsa restart: sudo alsa force-reload

Inbelnummers telefoon:
 http://www.inbellen.org/ Die zou het moeten doen!
 06760 - 01234
 Voer als gebruikersnaam ikwil@inbellen.org in. 
 Het wachtwoordveld mag leeg blijven
 Buitenland:
 Stel het nummer +31 20 7155593 in als inbelnummer.
 Voer als gebruikersnaam buitenland@inbellen.org in. 
 Het wachtwoordveld mag leeg blijven

Bluetooth en mobieltje: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1317203
 sudo apt-get install blueman

Drupal table of contents: de hide/nohide toc verschijn na het
 aanvinken van 'table of contents' in het modules menu, bij
 input filters

openmpi checkpoint
 mpiexec -am ft-enable-cr -n 2 ./a.out
openmpi btl tcp openib
 http://www.open-mpi.org/faq/?category=tuning
 mpirun --mca btl ^tcp,openib

time ( mencoder MVI_1821.AVI \
-oac copy \
-ovc lavc -lavcopts vbitrate=700:autoaspect \
-vf "crop=$cropflags",scale=-2:-1 \
-msglevel all=4 \
-of avi -ofps 25 -o n.avi >/dev/null 2>&1 )

time ( mencoder MVI_1821.AVI \
-oac copy \
-ovc lavc -lavcopts vbitrate=700:autoaspect=msmpeg4 \
-vf "crop=$cropflags",scale=-2:-1 \
-msglevel all=4 \
-of avi -ofps 25 -o o.avi >/dev/null 2>&1 )

mencoder lavc vs xvid: http://lists.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-users/2004-May/045672.html

dial up networking bluetooth
http://www.spiration.co.uk/post/1307/Ubuntu-Linux---Bluetooth-and-GPRS-dialup-connection
hcitool scan
sdptool browse 00:21:09:E1:5C:6C

mencoder increase volume

mencoder in.avi -noskip -mc 0 -oac mp3lame -lameopts vol=10 -ovc copy -o out.avi

glx intel
https://theiszm.wordpress.com/2010/06/27/glx-missing-on-display/
sudo apt-get purge nvidia*
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-intel libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg-core
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
sudo update-alternatives --remove gl_conf /usr/lib/nvidia-current/ld.so.conf

xdmcp vnc xfs: http://homepage.ntlworld.com/daniel.rigal/xdmvnc.html
https://help.ubuntu.com/community/VNC
ssh -f -L 5900:localhost:5900 gast@jukebox \
    x11vnc -safer -localhost -nopw -once -display :0 \
    && sleep 5 \
    && vinagre localhost

ssh doorloggen:
 ssh -t -X willem@lisa.sara.nl ssh -X wheezy

ssh disable authenticity:
 ssh -o StrictHostKeyChecking=no host
Failed to contact configuration server bij opstarten gvim:
sudo rm -rf ~/.dbus

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=789578&highlight=pulseaudio
mkdir ~/pulse-backup && cp -r ~/.pulse ~/.asound* /etc/asound.conf /etc/pulse -t ~/pulse-backup/
$ rm -r ~/.pulse ~/.asound* 
$ sudo rm /etc/asound.conf

sudo apt-get install libasound2-plugins padevchooser libsdl1.2debian-pulseaudio
sudo apt-get remove --purge libflashsupport flashplugin-nonfree-extrasound

bootable usb from iso
usb-creator-gtk
unetbootin

gnome keyring voor subversion:
.subversion/config:  
 password-stores=gnome-keyring
De rest default
.subversion/servers:
 2*: store-passwords = yes
of comment uit
 2*: store-passwords = no

subversion tag branch
 http://svnbook.red-bean.com/nightly/en/svn.branchmerge.tags.html
 $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
      http://svn.example.com/repos/calc/tags/release-1.0 \
   -m "Tagging the 1.0 release of the 'calc' project."

usb automount:
http://www.webupd8.org/2010/05/fix-usb-devices-automount-not-working.html
http://linux.derkeiler.com/Mailing-Lists/Ubuntu/2008-04/msg03145.html

ethtool -s eth0 speed 100 duplex half autoneg off

nfs: no_root_squash
   async

pulseaudio naar server:
 export PULSE_SERVER=jukebox

problemen hangende left-mouse kleintje
 rmmod psmouse (hierdoor werkt rouchpad niet meer, maar externe muis wel)
 https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/xorg-server/+bug/41301

firefox pulseaudio:
 in /etc/firefox/firefoxrc:
 FIREFOX_DSP="esd"

citrix

  zie https://help.ubuntu.com/community/CitrixICAClientHowTo
  een script:

  #!/bin/bash
  echo "see https://help.ubuntu.com/community/CitrixICAClientHowTo"
  sudo dpkg --add-architecture i386 || exit 1
  sudo apt-get update || exit 1
  sudo apt-get upgrade || exit 1
  sudo dpkg -i icaclient_13.4.0.10109380_amd64.deb || exit 1
  sudo apt-get -f install || exit 1
  sudo ln -sf /usr/share/ca-certificates/mozilla/* /opt/Citrix/ICAClient/keystore/cacerts/ || exit 1
  sudo c_rehash /opt/Citrix/ICAClient/keystore/cacerts/
  sudo rm -f /usr/lib/mozilla/plugins/npwrapper.npica.so /usr/lib/firefox/plugins/npwrapper.npica.so || exit 1
  sudo rm -f /usr/lib/mozilla/plugins/npica.so || exit 1
  sudo ln -sf /opt/Citrix/ICAClient/npica.so /usr/lib/mozilla/plugins/npica.so || exit 1
  sudo ln -sf /opt/Citrix/ICAClient/npica.so /usr/lib/firefox-addons/plugins/npica.so || exit 1
  
  echo "see https://help.ubuntu.com/community/CitrixICAClientHowTo"
  echo "see https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/legacy-receiver-for-linux/"
  echo "see https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/"
  echo "wellicht nog te draaien: /opt/Citrix/ICAClient/util/configmgr"
  echo "Firefox: Add-ons -> Plugins -> Citrux receiver: always activate"
  # einde script
  

http://askubuntu.com/questions/147156/dpkg-reports-error-on-package-icaclient :
 Just install version 12.0 instead of 12.1. It is (still) available on Citrix site (http://www.citrix.com/site/SS/downloads/details.asp?downloadId=2316611&productId=1689163) and works just fine.

 Or you can extract the package:

 dpkg -x icaclient_12.1.0_amd64.deb /some/folder
 mkdir /some/folder/DEBIAN
 dpkg -e icaclient_12.1.0_amd64.deb /some/folder/DEBIAN
 vi /some/folder/DEBIAN/postinst

 In line 2648, change the text between double quotes ("i[0-9]86") for "[0-9,x]86" an then run the following:

 dpkg -b /some/folder

 It will correct the bug in the postinst script that tries to figure out the architecture of your processor. The 'dpkg -b /some/folder' will then recompile (build) the package. All you need now is to install the recompiled package, which will be named after the folder you used to extract it. I just don't know why Citrix haven't done it yet, for it is a relatively old bug, and with a very simple solution.

 If you are not interested in doing the dirty job, just download the version I corrected from https://dl.dropbox.com/u/3207848/icaclient_12.1.0_amd64.deb.

 Hope I helped!
  

font optimalisering:
 https://wiki.archlinux.org/index.php/Font_Configuration

fonts vlc: qtconfig (system/preferences/qt 4 settings. gebruik niet gtk+
           gui style)
fonts amarok: systemsettings (system/preferences/system settings)

caching only nameserver: installeer bind9 en zet 
# zet in /etc/dhcp3/dhclient.conf 
# prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
/etc/bind/named.conf.options:
forwarders {
        192.168.2.254;
     };

timezone time zone zetten:
cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Athens /etc/localtime
of
sudo dpkg-reconfigure tzdata

Fonts en acroread: vaak vreemde fontsubstitutie.
Oplossen door de fonts uit een windows installatie
(WINDOWS/Fonts) te copieren naar /usr/local/share/fonts.
(normaal is deze directory leeg.
De arial* en verda* fonts lijken genoeg te zijn. 
Met meer fonts gaan er fontkeuzes in andere applicaties, zoals 
thunderbird, niet goed.
OF:
installeer ttf-mscorefonts-installer
en als-tie het dan nog niet goed doet:
cp /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/* /usr/local/share/fonts
OF:
installeer ttf-mscorefonts-installer
herinstalleer acroread
acroread-fonts heb ik ook geinstalleerd, maar dat lost het genoemde
probleem niet op

jerky firefox:
 http://helgeklein.com/blog/2010/12/solved-firefox-freezes-every-10-seconds-scrolling-is-jumpy/ :
 1. Delete sessionstore*.js every time the freezes reappear, as I did. 
   The easiest way to navigate to the profile folder containing 
   sessionstore.js is by clicking on Help -> Troubleshooting Information -> 
   Open Containing Folder.
  2. Disable the session store altogether. This does not disable the history,
   just the ability to restore the previous session after a restart of 
   the browser. To do so, open about:config and set 
   browser.sessionstore.max_tabs_undo and 
   browser.sessionstore.max_windows_undo to 0.
 Er is geen sessionstore.js, maar 2 helpt misschien

 http://forum.lowyat.net/topic/1131862
  Type in "about:config" in Firefox (address bar) and enter 
  general.smoothScroll under filter. 
  Double click on general.smoothScroll to set it to true.
  Or else just install add-on smoothwheel.

 http://www.ghacks.net/2008/06/28/fix-choppy-scrolling-in-firefox/
  All that needs to be done is to add a line of code to the Firefox 
  userContent.css in the chrome folder. Check the official Mozilla 
  website that explains how to find that folder in various operating systems.

  Once located open the file in a text editor and paste the following lines 
  at the end of it. If you do not have a file that is named userContent.css 
  yet but one that is named userContent-example.css remove the -example part 
  of the file first and add the lines afterward. Firefox 3 has to be closed 
  for this.
  /* Smooth Scrolling Workaround: Disable Fixed Background Images on Pages */
body {
background-attachment: scroll !important;
}

backgrount wallpaper cannot change:

 The solution that worked for me, was to open dconf-editor, 
 and set the following to active:

  org.gnome.settings-daemon.plugins.background.active

kernel module compileren:
http://www.cyberciti.biz/tips/compiling-linux-kernel-module.html
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=279628

atomic nfs:
mkdir, O_EXCL
http://www.mail-archive.com/freebsd-hackers@freebsd.org/msg20456.html

www.meccano.com
http://www.constructiespeelgoedwebshop.nl/eitech-shoppentotaal

boot foxconn van usb:
in setup, kies 'boot', harddisk order of zoiets.
Zorg dat de flashdisk bovenaan staat

libreoffice: http://www.huseyinkaya.nl/2011/01/27/vervang-openoffice-met-libreoffice-ubuntu/
sudo apt-get autoremove openoffice.org-*
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install libreoffice
sudo apt-get install libreoffice-gnome
sudo apt-get install libreoffice-pdfimport
sudo apt-get install language-support-nl
sudo apt-get install language-support-en
sudo apt-get install language-support-fr
sudo apt-get install language-support-de
sudo apt-get install libhsqldb-java-gcj
sudo apt-get install libreoffice-help-en-gb
sudo apt-get install pstoedit
sudo apt-get install libreoffice-filter-binfilter
sudo apt-get install libreoffice-officebean
sudo apt-get install libmyodbc
sudo apt-get install libsqliteodbc tdsodbc mdbtools libmysql-java libpg-java
sudo apt-get install libjtds-java libreoffice-gcj libreoffice-report-builder
sudo apt-get install cli-uno-bridge

pulseaudio kwaliteit quality
http://blog.netflowdevelopments.com/2009/05/07/sound-quality-with-pulseaudio-finally-restored-no-more-slightly-grainy-music/
mv .pulse punt.pulse
mkdir .pulse
cp -v /etc/pulse/* .pulse
veel opmerkingen:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/pulseaudio/+bug/301755
http://rightfootin.blogspot.com/2009/05/fixing-pulseaudio-stutters-pauses.html
http://r3dux.org/2009/04/how-to-fix-stuttering-sound-in-904-jaunty-jackalope/
http://www.kdenlive.org/forum/playback-pulseaudio-and-crackling-stuttering-sound

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=789578
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/pulseaudio/+bug/477274 :
 E-MU 0404 USB has a default sample rate of 48KHz, 
 while PulseAudio has a default of 44.1KHz. 
 Once I set the sample rate in /etc/pulse/daemon.conf, the crackling is gone.

https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio#Glitches.2C_skips_or_crackling :
  The PulseAudio sound server uses a timer-based audio scheduling 
  instead of the traditional interrupt-driven approach. 
  Timer-based scheduling may expose issues in some ALSA drivers. 
  To turn timer-based scheduling off, replace the line:

  load-module module-udev-detect 

  in /etc/pulse/default.pa by:

  load-module module-udev-detect tsched=0

  Then restart the PulseAudio server.
  En dat loste het probleem op!

-> http://0pointer.de/blog/projects/pulse-glitch-free.html

firefox latest:
sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/firefox-stable
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1712247

Betere ethernet driver voor doosje, ook dkms handleiding:
maar het werkt niet!
http://djlab.com/2010/10/fixing-rtl8111-8168b-driver-debian-ubuntu/
deze misschien wel:
http://forum.ubuntuusers.de/topic/lan-karte-funktioniert-nicht/#post-3005217

burn dvd from iso:
growisofs -dvd-compat -Z /dev/hdd=/path/to/image.iso
play speel dvd:
gxine dvd:/volledig pad naar iso
 gxine dvd://home/willem/geen-backup/dvd/slist+rata/slistrata.iso
mplayer [-mouse-movements] dvdnav:// -dvd-device path-to-iso

mex matlab openmp:
export OMP_WAIT_POLICY=PASSIVE

download jpg jpeg
wget --no-parent --wait=10 --random-wait --limit-rate=100K --recursive --accept=jpg,jpeg --no-directories http://somedomain/images/page1.html

moonlight silverlight
http://www.go-mono.com/moonlight/download.aspx

sudo zonder passwoord:
sudo visudo
verander 
%admin ALL=(ALL) ALL
in
%admin ALL=(ALL) NOPASSWD:NOPASSWD:ALL

apt repair
http://brainstorm.ubuntu.com/idea/7770
sudo sh -c 'zcat /var/backups/dpkg.status.1.gz > /var/lib/dpkg/status'
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1776763
software-center problemen opgelost met:
sudo chmod a+r /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/multiarch
sudo chmod a+r /var/cache/apt-xapian-index/index.1/*
sudo chmod a+r /var/lib/apt-xapian-index/*

eduroam
Wireless Security: WPA & WPA2 Enterprise
Authentication: Protected EAP (PEAP)
Anonymous identity: <leeg laten>
CA Certificate: leeg
PEAP Version: Version 0 (of Automatic)
Inner Authentication: MSCHAPv2
User Name: willem@sara.nl
Password: ka paswoord

eduroam doet het niet op 13.04, 13.10, zie
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/network-manager/+bug/1104476
Oplossing: verwijder in
/etc/NetworkManager/system-connections/eduroam
de regel:
system-ca-certs=true
(of installeer een certificaat)

eduroam android
http://www.appbrain.com/app/eduroam-fixer/nl.luqq.eduroamfixer
http://www.linuxreaders.com/2011/03/09/android-access-internet-from-computer-via-usb/
http://www.mobile-stream.com/easytether/android.html
http://www.google.com/support/forum/p/android/thread?tid=6f1937313cfcfc4d&hl=en
http://blog.mycila.com/2010/06/reverse-usb-tethering-with-android-22.html
http://developer.android.com/guide/developing/tools/adb.html
http://www.codeproject.com/KB/android/UsbPortForwarding.aspx
-> geen oplossing maar veel klachten: http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=15631
-> idem http://androidforums.com/application-requests/25748-app-enterprise-802-1x-wifi-connectivity.html#post1647700

Op wonderbare wijze doet hij het nu ???

gvim geen menubalk! oplossing:
rm ~/.gnome2/Vim

gvim WARNING **: Unable to register window with path
 alias gvim='UBUNTU_MENUPROXY= gvim'

disable global menu
 http://www.addictivetips.com/ubuntu-linux-tips/how-to-disable-global-menu-in-ubuntu-11-10-tip/ :
 http://maketecheasier.com/remove-app-menu-in-ubuntu-oneiric/2011/10/14
 sudo apt-get remove appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt
 In your Firefox, go to “Tools -> Add-ons -> Extensions”. 
 Disable the “Global Menu Bar Integration” extension (You can’t un-install it).

apc instellingen in /etc/php5/conf.d/apc.ini, zie
 http://www.php.net/manual/en/apc.configuration.php

http://linux-software-news-tutorials.blogspot.com/2011/11/unity-how-to-clear-history-and-manage.html

Unity:
 http://askubuntu.com/questions/35488/what-custom-launchers-and-unity-quicklists-are-available

prace wiki
 https://prace-wiki.fz-juelich.de/bin/view/PRACE/WebHome

11.10 slow shutdown:
 The report does mention an edit one can make to /etc/init/network-manager.conf, ie. add as shown
 stop on runlevel [06] 
 Dat werkt.

 https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/netbase/+bug/903825

Ongewenste cookies van google:
http://stackoverflow.com/questions/6301114/how-pref-cookie-google-com-appears-in-firefox

publieke nameserver:

 Google: 8.8.8.8
 OpenDNS: 208.67.222.222

svn relocate:

svn --relocate switch old-url new-url

svn diff met vorige versie
svn diff -r PREV:COMMITTED params.F90
svn diff local met repository
svn diff -r HEAD params.F90
svn diff twee revisies:
svn diff -r 4421:4422 wave_directions.F90

acroread medibuntu
  http://www.futuredesktop.org/

Thunderbird theme: nautipolis is ok.

installatie python2.7.2
./configure --enable-unicode=ucs4
import warnings
 warnings.filterwarnings('error')
 import numpy

custom willekeurige applicatie bij file:
 http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1863021

mp4 voor android
http://emiliotrussardi.com/2011/03/05/create-internet-ready-videos-compatible-with-androidiphone/
http://youtubeclone.wordpress.com/2007/05/26/how-to-convertencode-files-to-flv-using-ffmpeg-php/

iconv -f ISO-8859-1 -t utf-8 tv_grab_nl_py.conf > utf8

fourier transforms
 http://www.jjj.de/fft/fft-n-doc.txt

cmake
 www.vtk.org/Wiki/CMake_FAQ

http://techtitbits.com/2010/04/get-rid-of-freeze-ups-during-disk-io-activity-in-ubuntu/

voortreffelijke unix introductie, alleen jammer van csh ...
http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/unix3.html
vi tutorial:
http://bignosebird.com/docs/vi.shtml
bruikbare unix introductie:
http://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/UnixIntro/

svn: Aborting commit: '/home/willem/src/throttle' remains in conflict
oplossing:
svn resolved throttle

mythtranscode: No more queue slots!
hangen ... ?

http://karuppuswamy.com/wordpress/2010/06/18/enter-password-to-unlock-your-keyring-prompt-in-ubuntu/

grub grub2
timeout zetten:
toevoegen aan /etc/grub.d/40_custom:
set timeout=3
#--- en dan update-grub ---
kernel parameter grub grub2
zie http://askubuntu.com/questions/19486/how-do-i-add-a-kernel-boot-parameter
vim /etc/default/grub
 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash foo=bar"
sudo update-grub

chroot mount dev grub
http://karuppuswamy.com/wordpress/2010/06/02/how-to-chroot-to-ubuntu-using-live-cd-to-fix-grub-rescue-prompt/
https://help.ubuntu.com/community/LiveCdRecovery
mkdir sda1
mount /dev/sda1 sda1
mount --bind /dev sda1/dev
mount --bind /dev/pts sda1/dev/pts
mount --bind /proc sda1/proc
mount --bind /sys sda1/sys
chroot sda1 bash

repareren apt errors:
dpkg -i /var/cache/apt/archives/*.deb # dit duurt even ...
dpkg --configure -a

large grote disk 2 tbyte gparted
http://www.shuvoovuhs.com/linux/grub-installation-issue-with-2-tb-hdd-gpt-requires-bios-boot-partition/

initialiseren mythtv database
mysql -u root -p < /usr/share/mythtv/sql/mc.sql
zcat mythconverg_2012-03-30_02h30m.Friday.sql.gz | mysql -u root -p

experiabox vast ip adres voorbeeld jukebox
in experiabox (192.168.2.254): thuisnetwerk->apparaten
 verwijder jukebox
Op jukebox /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.2.16
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.2.254

/etc/init.d/networking restart
Op experiabox: vindt apparaat met jukebox's mac adres
klik configureren
nieuwe naam: jukebox (was mac)
toepassen

torus, n-dim
 elke node heeft n coordinaten: 0,0,0....,0 - a(0),a(1), ... a(n-1)
 Buren van i(0), i(1) ... i(n-1) zijn:
 i(0)+1, i(1), ... i(n-1)
 i(0)-1, i(1), ... i(n-1)
 i(0), i(1)+1, ..., i(n-1)
 i(0), i(1)-1, ..., i(n-1)
 ...
 i(0), i(1), i(2), ... , i(n-1)+1
 i(0), i(1), i(2), ... , i(n-1)-1

 +1 en -1: wrap around
 dus 2*n pootjes per node.
 
ubuntu 12.04 shutdown: http://askubuntu.com/questions/125844/shutdown-does-not-power-off-computer
    
 1. sudo gedit /etc/default/grub
 2. Find where it says, GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
 3. Change this to GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=force"
 4. sudo update-grub
 -- werkt. wel met grub 1.xx in menu.lst uiteraard

langzame citrix: http://forums.citrix.com/thread.jspa?threadID=246296
 ln -sf /dev/urandom /dev/random
 Werkt! 2012-04-28

Thunderbird exchange
 add-ons: 'exchange 2007/2010 ...' en lightning

cuda nvcc gcc: compatible only with gcc<= 4.4:
 in de directory van nvcc:
 ln -s /usr/bin/gcc-4.4 gcc
 ln -s /usr/bin/g++-4.4 g++

samba nmbd wil niet starten
 verander workgroup in /etc/samba/nmbd.conf
 testparm -s --parameter-name='disable netbios' (gebruikt in
 /etc/init/nmbd.conf) geeft exit code 1 als workgroup gelijk is
 aan netbios name. Wat dat ook mag betekenen...

samba printen. Eeen heel gedoe, maar ook
 sudo cupsctl --share-printers

sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh

allow multiple definitions in ld: -zmuldefs of --allow-multiple-definition:
gcc -Wl,--allow-multiple-definition hello.c a.c b.c
let op: dit werkt niet met ld.gold, wel met ld.bfd
voor een configure script:
export LDFLAGS='-Wl,--allow-multiple-definition'

java runtime options environment
export _JAVA_OPTIONS="-Xms256m -Xmx512m"

msi wind: in syslog: [sdb] Test WP failed, assume Write enabled
 http://askubuntu.com/questions/132100/errors-in-dmesg-test-wp-failed-assume-write-enabled
cat <<eof > etc/modprobe.d/ums-realtek-usb.conf
# http://askubuntu.com/questions/132100/errors-in-dmesg-test-wp-failed-assume-write-enabled
ums-realtek ss_en=0
# to prevent [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled in syslog
eof

1024x600 resolutie : 
 http://askubuntu.com/questions/163448/fixing-800x600-resolution-in-toshiba-nb510-gma-3650-with-vesa-driver
 Firstly, Open terminal and type:

  sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates

  Followed by sudo apt-get update
  And sudo apt-get install xserver-xorg-video-intel

 This will install INTEL latest drivers. 
 Just reboot once installed and look for changes that have taken place. 
 If none, go to System Settings and see if you got the correct 
 display settings to change the resolution.

 If this does not work then try this testing PPA repository:

 Open terminal type in:

  sudo add-apt-repository ppa:intel-gfx-testing/ppa
  Followed by sudo apt-get update

 Once you are done, reboot and try to change resolution you are looking for

ubuntu naar xubuntu:
http://askubuntu.com/questions/65861/how-to-i-change-from-ubuntu-to-xubuntu
 sudo apt-get install xubuntu-desktop
 Log out, log back in, selecting Xubuntu/XFCE as my interface

 Chill out for a few days. See that things still work. 
 There will be too many applications (eg there will be both Gnome's 
 and XFCE's default applications available but you want to make 
 sure you'll have everything you need when you remove Gnome/Unity/Whatever.

 Clean up.

 sudo apt-get remove ubuntu-desktop
 sudo apt-get autoremove # removes dependencies of ubuntu-desktop

ka windows share
 server: ka-intern-cifs2
 share: users$
 domain: KA

fglrx driver amd radeon
 http://wiki.cchtml.com/index.php/Main_Page
 https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/ATI :
  sudo apt-get install dh-make dh-modaliases execstack
  sudo sh amd-driver-installer-12-6-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/precise
  If it is required, a package manager window will open and install 
  some dependencies and after a while create the following four .deb packages:

   fglrx_8.980-0ubuntu1_amd64.deb 
   fglrx-amdcccle_8.980-0ubuntu1_amd64.deb 
   fglrx-dev_8.980-0ubuntu1_amd64.deb

  sudo dpkg -i *.deb
  sudo aticonfig --initial
  fglrxinfo

  gksudo amdcccle

gnome classic ubuntu 12.04 panel
 alt-rightclick om te verwijderen etc.
 of super-alt-rightclick

resize repartition gparted
 https://help.ubuntu.com/community/HowtoPartition

index flash flv:
 flvlib
 http://pypi.python.org/pypi/flvlib/0.1.5

flush pipe in shell:
 man stdbuf

nvidia drivers: zie http://www.noobslab.com/2011/09/nvidia-drivers-for-ubuntu-1110-oneiric.html


    sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install nvidia-current

realtek r8168 driver
 http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1958899

gstreamer autoaudiosink pulsesink werkt niet op doosje, daarom geen
banshee, totem, ...
Oplossing:
 gconf-editor
 /system/gstreamer/0.10/default/{audiosink,chataudiosink,musicaudiosink} =
   alsasink

ubuntu 12.04 disable screensaver:
 http://www.liberiangeek.net/2012/04/disable-screensaver-black-screen-in-ubuntu-12-04-precise-pangolin/
 gsettings set org.gnome.desktop.screensaver idle-activation-enabled false

fiets reparatie rem remmen los uithalen wiel etcetera
http://www.ehow.com/video_2363045_loosen-bicycle-brake.html

wdfs: https://live.gnome.org/SeanFritz/UbuntuGutsyTomboySync
 wget http://noedler.de/projekte/wdfs/wdfs-1.4.2.tar.gz

ubuntu 12.04 unity full screen
 http://www.thegoss.com.au/content/ubuntu-1204-precise-pangolin-mythtv
 CompizConfig Settings Manager
  Utilities > Workarounds > Legacy Fullscreen support

Uitschakelen ( disable ) system pop-ups apport:
http://www.webupd8.org/2012/06/how-to-get-rid-of-internal-system-error.html
  gksu gedit /etc/default/apport
  and change "enabled" from "1" to "0", then save the file.
  sudo service apport stop
  You can always re-enable it later on if you want, by changing 
  "enabled" from "0" back to "1", or you can enable Apport 
  temporarily, using the following command:
  sudo service apport start force_start=1

Force fsck on reboot:
 sudo touch /forcefsck

Garbled splash 12.04
 Geen resultaat:
 http://bioeng-student.blogspot.nl/2012/06/fix-to-grabled-display-on-booting.html
  1)Edit: /etc/default/grub
  Change:
  #GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash quiet"
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset"

  2) Update GRUB by:
  sudo update-grub

 Niet geprobeerd:
 http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1744888
 gksudo gedit /etc/default/grub
 and change this line:
 #GRUB_GFXMODE=640x480
 to this:
 GRUB_GFXMODE=640x480
 Then save and exit the document.
 Then do:
 sudo update-grub

onleesbaar unreadable consolefont: werkt op jukebox
 https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/console-setup/+bug/809579
 in /etc/grub.d/10_linux
 comment uit 
 cat << EOF
 gfxmode \$linux_gfx_mode
 EOF

tweak 12.04 
 http://helpdeskgeek.com/linux-tips/use-more-than-four-workspaces-in-ubuntu-12-04/
 sudo apt-add-repository ppa:tualatrix/ppa
 sudo apt-get update
 sudo apt-get install ubuntu-tweak

mpi-3
 non-blocking collectives
 neighbourhood collectives
 matched probe (ivm threaded MPI)
 MPI Tool: internal state available
 C Const correctness
 Updated One sided
 Shared memory ?
 Noncollective communicator creation?
 Nonblocking MPI_Comm_dup
 Fortran interface improvement ?


vpn ubuntu 12.04
http://blog.403labs.com/post/22325731425/vpn-dns-resolving-woes-in-ubuntu-12-04
  sudo nano /etc/avahi/avahi-daemon.conf
  Change the following line:
  #domain-name=local
  to
  domain-name=.alocal
  Restart AVAHI:
  sudo service avahi-daemon restart

mythtv keeps restarting
  in mythfrontend:
  [ "$RET" = "0" -o "$RET" = "1" -o "$RET" = "130" -o "$RET" = "254" ]
  130 is door mij toegevoegd.

http://www.thepiratebay.isoke.nl/

icon toevoegen aan launcher panel:
 http://www.geekyboy.com/archives/384
 sudo apt-get install gnome-panel
 gnome-desktop-item-edit ~/Desktop/ --create-new
 klik het desktop ding, en meld aan launcher hem te houden. Als het ware.
 
http://www.techradar.com/news/software/applications/7-of-the-best-anti-virus-apps-for-linux-669087/8#articleContent

dell latitude broadcom bcm4313 slow wireless
 sudo modprobe -r wl
 sudo modprobe wl

nfs slow mount, verhelpen met
 nfsvers=3 
 in fstab

mythtv ppa repository
 sudo apt-add-repository ppa:mythbuntu/0.25

vermijden riff chunks in avi:
 mencoder -noodml ....

encryption key 
 ecryptfs-unwrap-passphrase

printer instellen
 system-config-printer
 device uri smb://KA.print.ka.sara.nl/Xerox
 5 trays

Stevens http://www.kohala.com/start/unpv12e/unpv12e.tar.gz

cgi-bin tutorial http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/forms/cgic.html

curl tutorial http://curl.haxx.se/libcurl/

cgic tutorial: http://oreilly.com/openbook/cgi/ch01_06.html
        http://www.boutell.com/cgic/#index

cgi specs: http://www.ietf.org/rfc/rfc3875

repair reparatie rotte apt database:
 /usr/share/debconf/fix_db.pl

mysql ext4 performance
 http://www.gossamer-threads.com/lists/mythtv/users/414796 :
  mount with barrier=0
 http://blog.smartlogicsolutions.com/2009/06/04/mount-options-to-improve-ext4-file-system-performance/ :
  RUN: sudo tune2fs -o journal_data_writeback /dev/sxyz
  noatime,data=writeback,barrier=0,nobh,errors=remount-ro
  NB: voor data=writeback is de tune2fs noodzakelijk, anders geen boot
  kan ook met een kernel parameter, zie man mount

gvim edit existing foreground focus
 - cp /usr/share/vim/vim73/macros/editexisting.vim .vim/plugin
 - in compizconfig: general -> general options -> focus & raise behaviour -> focus -revention level -> off (was low)

r8169 nfs : http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=250807
 A bit of googling revealed that this has been a known issue 
 with the r8169 driver for several years. 
 The device will randomly fail autonegotiation and refuse to 
 come up, sometimes after weeks of working fine. 
 The fix is to use ethtool to disable autonegotiation 
 sometime between loading the driver module and when 
 Network Manager tries to bring it up. I did this by adding 
 the new file /etc/modprobe.d/r8169.conf with the following:

 # turn off autonegotiation on the r8169 ethernet driver
 install r8169 /sbin/modprobe --ignore-install r8169 && /sbin/ethtool -s eth0 autoneg off
 maar... dit heeft tot gevolg dat ethernet op 10Mbit draait.
 Aanpassing aan het begin van /etc/network/if-up.d:
 IF_ETHERNET_AUTONEG=off
 doet het beter.

matlab serialize
 http://stackoverflow.com/questions/4807035/is-it-possible-to-intercept-a-matlab-save-bytestream

mysql set root password

 /etc/init.d/mysql stop
 mysqld_safe --skip-grant-tables &
 mysql -u root
   use mysql
   # oud:
   #update user set password=PASSWORD("NEW-ROOT-PASSWORD") where User='root';
   update user set authentication_string=PASSWORD("NEW-ROOT-PASSWORD") where User='root';
   flush privileges;
   quit
  /etc/init.d/mysql stop
  /etc/init.d/mysql start

mysql grant user access to database

 grant all privileges on proeftuin.* to gast@localhost;
 grant all privileges on proeftuin.* to 'gast'@'%';
 flush privileges;

 Het lijkt erop dat dit niet met phpmyadmin kan worden gedaan.

acread default:
 in /etc/gnome/defaults.list:
 application/pdf=acroread.desktop  (not evince)

install maclaws aosp
http://www.technobuzzing.com/2013/01/how-to-install-aosp-ics-beta-2-on-samsung-galaxy-ace-by-maclaw.html
 copy rom full_gio-ota-eng.rc3.zip naar sdcard
 uitzetten en boot recovery: tegelijk home en power
 Now we Need to Wipe Data/ Factory Reset our Phone by Selecting the Option and then Select Yes.
 Now we need to Wipe Cache Partition by Selecting the Option and then Select Yes
 Now we need to Go to Advanced and then Select Wipe Dalvik cache and select Yes *** ik zie geen advanced
 Now we need to Install the ROM by selecting the Option and then Select the ROM file. ******** Ik zie de rom file niet.

mic xeon phi programming
 http://www.drdobbs.com/parallel/programming-intels-xeon-phi-a-jumpstart/240144160?pgno=1

vpn: fortisclient server: vpn.surfsara.nl poort: 10443 pw: rsa token

pvfs orangefs romio

ssh zonder greeter:
 ssh -o Loglevel=Error ....

edit main menu surfsara sara website
 structure -> menus -> main menu: list links; add link

- even stilstaan bij Peter Muller
- eerste aanleiding: uitnodiging om lid te worden
 club 51 was stervende, dan hebben ze me nodig
- Mensen lopen achter hun hormonen aan
- Hoge hakken korte rokjes: verstoort balans
- Oplossing: geen gemengde club
- Respect voor het feit dat er andere meningen bestaan
- Aardig om te zien dat je niet de enige gestoorde bent
- Voor de vrouwen prettig: een vrije avond

malbolge sherlock holmes elementary programmeertaal

mythtv server
http://www.mythtv.org/wiki/Hauppauge_PVR-350

   GUI width (px): 632
  GUI height (px): 544
  GUI X offset: 55
 Mythfrontend: Utilities/Setup -> Setup -> TV Settings -> Playback:
     Vertical over/underscan percentage: 8
  Horizontal over/underscan percentage: 8
  GUI Y offset: 20
  You can increase the IVTV buffers by adding the following line to /etc/mythtv/modules/ivtv:
  options ivtv yuv_buffers=32 mpg_buffers=16 vbi_buffers=16 pcm_buffers=16 dec_osd_buffers=2
  Echter, dit is een oude regel, modinfo ivtv vertelt dat je moet doen:
  options ivtv enc_mpg_buffers=16 enc_yuv_buffers=20 enc_pcm_buffers=640 debug=3
  Ik heb twee Hauppage 500 kaarten, mogelijk gezien als 4 pvr 150 kaarten

pannekoeken 't Hoes van Hol-lan, Oud Aalden 11, Aalden, www.pannenkoek.nl

check md5sums debian installatie:
 apt-cache clean
 debsums_init
 debsums -s

vpn command line
 http://askubuntu.com/questions/57339/connect-disconnect-from-vpn-from-the-command-line
 sudo nmcli con up id kantoor

vpn settings
 type: pptp
 vpn: gateway: access.ka.sara.nl
    user name: willem
    paswoord: ka paswoord
    nt domain: KA
    ADvanced:
     alleen MSCHAPv2 aanvinken
     V use point-to-pointe encryption (MPPE)
     Security: all available
     V allow stateful encryption
     V allow BSD data compression
     V allow Deflate data compression
     O use tcp header compression

     V send PPP echo packets
 ipv4 settings
   method: automatic (vpn)
   V available to all users

   routes...
    V use this connection only for resources on its network


find . -iname '*.jpg' -o -iname '*.jpeg' | shuf | feh -Z -D 5 -Y -g 1920x1080 -B black --title %f -f -

vga modes
Colour depth 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1400x1050 1600x1200
8 (256)     769   771   773   775   
15 (32K)    784   787   790   793   
16 (65K)    785   788   791   794   834   884
24 (16M)    786   789   792   795   
jukebox: 773
box:   771
doosje: 771
kleintje: 784

in /etc/default/grub:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash vga=771"
en dan:
sudo update-grub

double precision, promoot constants naar real*8:
ifort -r8
gfortran -fdefault-real-8

openvpn pptp
https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/openvpn.html

http://superuser.com/questions/376470/how-to-reinstall-grub2-efi

googleearth
 installeer make-googleearth-package
 make-googleearth-package
 sudo dpkg -i googleearth_.........deb
 sudo rm /usr/lib/googleearth/libcurl.so.4 # om foutmelding 
          'invalid http request' te verhelpen

mpi-io test http://institute.lanl.gov/data/software/#mpi-io

dvdrip dvd rip
 acidrip
 xvidenc
 ghb (handbrake)
 HandBrakeCLI

newgrp in shell script 
 sg group -c command

MTP:
 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2223401
 mtp-detect | grep idVendor
 mtp-detect | grep idProduct

jukebox nvidia:
 nvidia-173 nvidia-common nvidia-settings

smbclient //192.168.2.16/carla -Ucarla

iphone fotos naar normale grootte brengen:
 mogrify -scale 30% -quality 92 *
 of
 mogrify -scale 1024x1024 -quality 92 *

unity flashing process started tkinter
 root.wm_client("whatever")

export MALLOC_CHECK_=1

locales LC_TIME
 man locale-gen
 http://ccollins.wordpress.com/2009/01/06/how-to-change-date-formats-on-ubuntu/
 locale-gen nl
 gnome-language-selector
 eenvoudiger: system settings -> language support

Xeonphi

 module load intelcs
 MIC_OMP_NUM_THREADS
 MIC_ENV_PREFIX=MIC
 H_TIME=2
 H_TRACE=2
 KMP_PLACE_THREADS

calibre not recognised as an app for epub by nautilus.
Edit the file /usr/share/applications/calibre.desktop.

 Change

 Exec=calibre

 To be

 Exec=’/usr/bin/calibre’ %f

 and save.

 Now nautilus should give you the option of selecting calibre from
 the list of applications. Right click on a .mobi or .epub file
 and select properties. Select the “Open with” tab and select the 
 calibre application and click either “add” or “set as default”.

www.random.org
http://goparallel.sourceforge.net/under-the-hood-random-number-generators-in-parallel-processing/

Who Is Killing the Great Chefs of Europe?

loodgietersartikelen warmteservice

unity launcher application:
 voorbeeld:
#!/usr/bin/env xdg-open
[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=loginchooser
Exec=loginchooser
Terminal=false
Icon=face-cool
Type=Application

 sleep deze naar de launcher.
 
 php errors on/off
  in /etc/php5/apache2/php.ini
  display_errors = On
  display_errors = Off

ubunto cdrom device:
 sudo lshw -C disk

font problemen xfig:
 LANG=C xfig

printen op sara:
 device uri: ipp://145.100.22.48
 of     ipp://kleurdoos.sara.nl
 ppd file downloaden van xerox, type 9302. Hij staat
 in $HOME/ppds
 of pin-printen:
 kies windows smb printer
 device uri: smb://KA/print.ka.sara.nl/big-momma
 authenticatie: KA\willem en KA-paswoord

pyqtgraph: 
 packages pyqtgraph python-opengl 

ssd of hdd:
 cat /sys/block/sda/queue/rotational
 1 -> hdd
 0 -> sdd

panel reset:
 gconftool --recursive-unset /apps/panel
 mint: gsettings reset-recursively org.cinnamon

create dvd from video_ts:
 http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1701026
 If you want to do the job from command line you need your VIDEO_TS directory and an empty AUDIO_TS directory inside a folder (named "DVD" or similar).
Then use command 
 genisoimage -dvd-video -v -o DVD.iso DVD

android settings sara email
willem@sara.nl
domain\username \willem@sara.nl
server webmail.sara.nl
password: ka paswoord

imce: directory onder sites/default/files

fonts 
plaats folder met ttf fonts in /usr/share/fonts/truetype
(let op permissies)
sudo fc-cache -f -v

fontforge asenine bold
 weight: 12 em scale Y: 103% Transworm X too: uit

forward email to smtp server, zie src/sendmail-smarthost
  ubuntu-configure-sendmail-with-gmail
 https://gist.github.com/sshtmc/3952294

drupal aggregration
 http://www.wunderkraut.com/blog/using-aggregation-in-views/2011-12-10

mount android
 http://www.webupd8.org/2012/12/how-to-mount-android-40-ubuntu-go-mtpfs.html

android smartphone location aware
android smartphone lokatie bewust
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kebab.Llama&hl=en

ubuntu windows 8
http://binarybyte.blogspot.nl/2013/08/installing-ubuntu-along-with-windows-8.html#more
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2087466

cups windows:
 http://www.gigamegablog.com/2012/09/03/adding-a-linux-cups-printer-to-windows-8/

mpi fons van hees: 
 http://www.pds.twi.tudelft.nl/vakken/in4049TUold/lab/poisson/exerc/exerc1/exerc1.html

nameservers:
 nmcli dev list iface eth1 | grep IP4
bind9 cache:
 rndc dumpdb -cache
 This will create a file called named_dump.db in the /var/cache/bind/ directory

onafhankelijke independent firefox sessie session:
 fifrefox -no-remote

subdomain search en andere tools: https://pentest-tools.com/home

14.04: foutmeldingen bij booten:
systemd-udevd[1423]: failed to execute '/lib/udev/socket:@/org/freedesktop/hal/udev_event' 'socket:@/org/freedesktop/hal/udev_event': No such file or directory
 oplossing: apt-get remove hal
 dit verwijdert ook ivman

bzr launchpad-login willem-sara
bzr launchpad-login wvermin
https://launchpad.net/~willem-sara
https://launchpad.net/~wvermin
https://launchpad.net/~wvermin/+editsshkeys
http://doc.bazaar.canonical.com/latest/en/mini-tutorial/

upgrade the debian way:
https://help.ubuntu.com/community/Upgrades
# Upgrade all the packages to the latest versions
sudo aptitude update
sudo aptitude safe-upgrade

# Update our sources, save the original as /etc/apt/sources.list.ORIG
# This step is REQUIRED, otherwise the instructions below will not upgrade a
# single package.
# Change karmic/lucid to your required releases eg, dapper/hardy, hardy/lucid,
# jaunty/karmic, etc
sudo sed -i.ORIG 's/karmic/lucid/g' /etc/apt/sources.list

# Backup the /etc/apt/sources.list.d/ folder and create an empty one.
# This will disable all Third Party/Launchpad PPA repositories.
# These repositories can be re-enabled after a successful upgrade.
sudo mv /etc/apt/sources.list.d/ /etc/apt/sources.list.d.ORIG/
sudo mkdir /etc/apt/sources.list.d/

# Upgrade your box
sudo aptitude update
sudo aptitude safe-upgrade
sudo aptitude full-upgrade

Asking for cache data failed ...
Oplossen? met
 modprobe -r ums_realtek
Echter, zie http://askubuntu.com/questions/132100/errors-in-dmesg-test-wp-failed-assume-write-enabled

disable crash reports:
 in /etc/default/apport :
 enabled=0

gnome classic toestanden
 http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2220264


keyboard zonder rare quotes:
 generic 105-key (Intl) PC
 English(US, with euro on 5)
 in de file /etc/default/keyboard:

XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="us"
XKBVARIANT="euro"
XKBOPTIONS=""

thumbnails
 apt-get install tumbler ffmpegthumbnailer

jumping firefox workspaces prevent:
xfconf-query -c xfwm4 -p /general/activate_action -s none
 bring switch none

shortcut hotkey: autokey

netcdf print deel matrix:
ncks -s "%lf\n" -H -C -dglobaltime,299 -dglobalx,20 -v zs nompi-32.nc > bla

firefox unauthorized access
Enter about:config into the firefox address bar 
(confirm the info message in case it shows up) 
& search for the preference named 
network.negotiate-auth.allow-insecure-ntlm-v1. 
double-click it and change its value to true.

mythtv slow recordedseek
http://www.mythtv.org/pipermail/mythtv-users/2007-November/204071.html
/usr/bin/mysql_convert_table_format --user=root --password=XXX
--type=innodb mythconverg recordedseek
bovenstaande doet het niet. Wel werkt:
echo 'alter table recordedseek engine=innodb;' | mysql -uroot -pxxx mythconverg

http://apps.fz-juelich.de/scalasca/releases/scalasca/1.4/docs/INSTALL.txt

intel mpi in slurm
https://software.intel.com/en-us/forums/topic/289115
$ cat test.sh

#!/bin/bash

srun hostname -s | sort -u >mpd.hosts
source /opt/mpi-4.0.026/bin64/mpivars.sh

# Example 1
# Launch application using hydra process manager
mpiexec.hydra -f mpd.hosts -n $SLURM_NPROCS -env I_MPI_DEBUG 5 ./hello

# Example 2
# Launch application using MPD process manager
mpdboot -n $SLURM_NNODES -r ssh
mpiexec -n $SLURM_NPROCS -env I_MPI_DEBUG 5 ./hello
mpdallexit

2. submit a job using sbatch command. For instance,
$ sbatch -n 4 test.sh

android vervanging replicant
http://en.wikipedia.org/wiki/Replicant_%28operating_system%29

svn propset svn:executable yes makeincludes.exe
svn propdel svn:executable makeincludes.F90
svn propset svn:keywords "Id" debug.h

Vergroot griphandles:
To modify Ambiance to have a wider margin, open /usr/share/themes/Ambiance/metacity-1/metacity-theme-1.xml and increase the values of the following properties:

<distance name="left_width" value="1"/>
<distance name="right_width" value="1"/>
<distance name="bottom_height" value="1"/>

vimscript: http://learnvimscriptthehardway.stevelosh.com/

gnome-terminal settings: 
 vroeger:
 gconftool-2 --dump '/apps/gnome-terminal' > gnome-terminal-conf.xml
 gconftool-2 --load gnome-terminal-conf.xml
 nu (in ieder geval sinds 16.04):
 dconf dump /org/gnome/terminal/legacy/profiles:/ > gnome-terminal-conf.txt
 dconf load /org/gnome/terminal/legacy/profiles:/ > gnome-terminal-conf.txt

virtual box shared folder
mount -t vboxsf [-o OPTIONS] sharename mountpoint

merge combineer pdf:
gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=finished.pdf *.pdf

wget zonder parents:

wget --no-parent -rk https://www.nsc.liu.se/~boein/f77to90/

rimshot
http://www.youtube.com/watch?v=E0PIdWdw15U

ffmpeg -> avconv (libav-tools)

sound geluid uit video:
avconv -i VIDEOFILE -acodec libmp3lame -metadata TITLE="Name of Song" OUTPUTFILE.mp3

vertical flip upside down rotate 180 avconv
 avconv -i a.mp4 -vf vflip c.mp4

motd lisa:
ssh install2.adm.lisa.surfsara.nl
sudo /usr/sara/sbin/chmotd.sh lisa

gnome panel kleuren
gtk-theme-config
killall gnome-panel

vergelijking fortranc c++ matlab python
http://www.fortran.bcs.org/2012/nm_talk.pdf

ipython notebook
http://nbviewer.ipython.org/github/ipython/ipython/tree/1.x/examples/notebooks/
start ipython met
ipython qtconsole

switch tussen mpich en openmpi
update-alternatives --config mpi 
update-alternatives --config mpirun

git restore file:
vind filenaam:
git checkout
restore:
git checkout filenaam

git strange characters:
git config --global core.pager "less -r"

Initieer een git directory XXXXX:
cd XXXXX
git init
git remote add origin https://wvermin@bitbucket.org/wvermin/XXXXX.git
echo "Willem Vermin" >> contributors.txt
git add contributors.txt
git commit -m 'Initial commit with contributors'
git push -u origin master


grep print alle woorden:
grep -o -E '\w+'

touchpad dell inspiron
probleem is dat toetsen ook werken als mousepad
Oplossing:
http://www.penguintutor.com/news/linux/dell-trackpad-ubuntu
mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d
cp /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf /etc/X11/xorg.conf.d
edit /etc/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf: uncomment de regel
#    Option "AreaBottomEdge" "82%"
Jammer, dit werkt niet meer ...

touchpad dell inspiron
in 16.04: doet het niet meer.
Oplossing: 
http://askubuntu.com/questions/262287/synaptic-touchpad-on-laptop-not-working/262364#262364
Create file /etc/modprobe.d/psmouse.conf:
 options psmouse proto=imps
Om de een of andere reden werkt dit niet. Dit werkt wel: in /etc/rc.local:
 modprobe -r psmouse
 modprobe psmouse proto=imps


ssd optimalisatie
https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/ssd

indicator applet complete crasht bij login. Remedie:
gsettings reset-recursively com.canonical.indicator.datetime
gsettings reset-recursively com.canonical.indicator.session

sound pulseaudio logarithmic exponential volume control
symptoom: volume is praktisch 0 bij 85-90 % volume.
oplossing:
/etc/pulse/default.pa
verander 
load-module module-udev-detect
in
load-module module-udev-detect ignore_dB=1

scribus-trunk file menu missing 
 https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/appmenu-qt5/+bug/1307619
 oplossing:
 sudo apt-get remove appmenu-qt5
 Misschien beter:

 in /etc/profile.d zap-appmenu-qt5.sh aanbrengen:
 # wwvv zie https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/appmenu-qt5/+bug/1307619
 export QT_QPA_PLATFORMTHEME=

laptop doosje als camping accesspoint:
  nm icon, edit, edit wired connection
  ipv4 settings: staat normaal op Automatic(DHCP). Verander dit
  in 'Shared to other computers'
  Zet in nm menu 'Wired connection 1' op connected.

Freeze package on hold prevent update voorbeeld scribus-trunk
echo "scribus-trunk hold" | sudo dpkg --set-selections
en maak hem weer installeerbaar:
echo "scribus-trunk install" | sudo dpkg --set-selections

Welke nvidia driver:
sudo ubuntu-drivers devices
https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/Nvidia

ziggo hotspot instellingen:
wifi security:
 security: WPA & WPA Enterprise
 Authentication: Protected EAP (PEAP)
 CA certificate: ziggo-public-rootca--g1.der
 PEAP version: Automatic
 Inner authentication: MSCHAPv2

 Certificaat staat op: https://cdn.ziggo.nl/site/binaries/content/assets/klantenservice/wifispots-certificaten/ziggo-public-rootca---g1.der
 Download dit certificaat en geef het hele pad op achter CA certificate.

system font: 
 gsettings set org.gnome.desktop.interface font-name 'Ubuntu 10'
 kan ook met dconf-editor
 gnome-tweak-tool eigenlijk nog handiger

pulseaudio equalizer:
http://www.webupd8.org/2013/03/install-pulseaudio-with-built-in-system.html

google index url page:
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url

brother printer gerard abrahams DCP-J552DW

PDF print cups cups-pdf apparmor:
  als er home directories zijn buiten /home, bijvoorbeeld /homes/home/
  dpkg-reconfigure apparmor
  en volg de aanwijzingen

run java .jar file direct:
  sudo apt-get install binfmt-support

Screen garbled horizontal scroll in java app, oplossing:
  export _JAVA_OPTIONS='-Dsun.java2d.xrender=true'
  zie https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/openjdk-6/+bug/1032936

multilib -m32 (ook voor gcc)
 sudo apt-get install g++-multilib gcc-multilib gfortran-multilib
 sudo apt-get install libc-dev-i386 # wellicht overbodig

Geen background, mime types in de war: herstellen met
 apt-get install --reinstall shared-mime-info
 Probleem werd veroorzaakt door na te laten 
  umask 022
 te doen alvorens 
  sudo update-mime-database /usr/share/mime
  en
  sudo update-desktop-database /usr/share/applications

dhcp server doet het niet: forceer client een ipadres in te stellen:
In /etc/dhcp/dhclient.conf:
timeout 10;
lease {
interface "eth0";
fixed-address 10.0.0.10;
option subnet-mask 255.255.255.0;
renew 2 2022/1/1 00:00:01;
rebind 2 2022/1/1 00:00:01;
expire 2 2022/1/1 0:00:01;
}
  renew never
  rebind never
  expire never

  mag denk ik ook

pulseaudio piccolo output device:
  Creative ... AudioPCI128 Analog Mono
  Kaart kapot?

wget ignore robots.txt:
 wget -e robots=off

urlencode urldecode:
 sed -e's/%\([0-9A-F][0-9A-F]\)/\\\\\x\1/g'

unicode naar utf8:
 ascii2uni -Z "\u%04X" -q

python3 unicode \u00e4:
 bytes(a,'latin1').decode('unicode-escape')
 waarin a een latin1 gecodeerde string is met \u00e4 etc

out of order messages in syslog:
 zie http://serverfault.com/questions/608690/weird-syslog-order
 in /etc/rsyslog.conf:
   $RepeatedMsgReduction off
 zou moeten werken

plaats windows op workspace: ccsm -> place windows fixed window placement

drupal after too many login attemps:
 verwijder alle rijen in table flood

===================
drupal installatie op geranium:
  sudo apt-get install apache2
   test de url: geranium.local, moet de Apache2 Ubuntu Default Page
    opleveren
  sudo apt-get install php5
   test: maak /var/www/html/phpinfo.php:
   <?php
     phpinfo();
   ?>
   en test de url: geranium.local/phpinfo.php, moet 
    de php info leveren
  sudo apt-get install mysql-client
  sudo apt-get install mysql-server
   een paswoord voor de root user wordt gevraagd te zetten
   test op geranium:
    mysql -u root -p -h localhost
     moet de mysql prompt geven
  sudo apt-get install phpmyadmin libmcrypt-dev mcrypt
   Kies apache2 alse server om voor te configureren
   Kies 'yes' voor configuratie met dbconfig-common
   Het root paswoord voor mysql wordt gevraagd
   Er wordt gevraagd een paswoord te kiezen voor het
   gebruik van phpmyadmin
   sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
  sudo a2enconf phpmyadmin
  sudo php5enmod mcrypt
  sudo /etc/init.d/apache2 reload
   Test: url geranium.local/phpmyadmin

  sudo a2enmod userdir
  service apache2 restart

  Test:
   ingelogd als willem:
 umask 022
 cd
 mkdir public_html
 echo 'hallo daar' > public_html/index.html
   Test: url geranium.local/~willem
    moet 'hallo daar' laten zien

 edit /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf
  Volg de instructies in het comment aan het eid van dit bestand
  en save.
 sudo service apache2 restart
 Test:
  ingelogd als willem:

  echo '<?php phpinfo(); ?>' > ~/public_html/phpinfo.php
  url geranium.local/~willem/phpinfo.php
  moet phpinfo scherm geven

 Foutmeldingen php zichtbaar maken:
  cd /etc/php5/apache2/
  cp php.ini php.ini.orig
  cp /usr/share/php5/php.ini-development php.ini
  sudo service apache2 restart
 Test:
  ingelogd als willem:
  echo '<?php apekool(); ?>' > ~/public_html/apekool.php
  url geranium.local/~willem/apekool.php
    moet een foutmelding geven

 Drupal installatie, database ratrabbit, in ~willem/public_html/ratrabbit
 De url wordt geranium:8081

 Aanpassen apache:

   cd /etc/apache2/sites-available
   cp 000-default.conf ratrabbit.conf
   edit ratrabbit.conf :
   verander 
     <VirtualHost *:80>
   in
     <VirtualHost *:8081>
   na
     ServerAdmin webmaster@localhost
   de volgende regel:
     ServerName geranium:8081

   verander
     DocumentRoot /var/www/html
   in
     DocumentRoot /home/willem/public_html/ratrabbit
     <Directory />
      Options FollowSymLinks
      AllowOverride All
     </Directory>
   save
  cd /etc/apache2/mods-enabled
  edit userdir.conf
  verander
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
  in
    AllowOverride All
  save

  Clean urls:
    a2enmod rewrite
    service apache2 restart
  
  edit /etc/apache2/ports.conf
   na
     Listen 80
   voeg toe:
     Listen 8081
   save
 a2ensite ratrabbit
 service apache2 reload
 test:
   ingelogd als willem:
   cd ~/public_html
   umask 022
   mkdir ratrabbit
   cd ratrabbit
   echo '8081' > index.html
    url geranium.local:8081
    moet '8081' laten zien

  Installeren ftp server:
   sudo apt-get install ftpd

  Installeren drupal:
   Ingelogd als willem:
   umask 022
   mkdir ~/drupals  # om drupal sources etc in te bewaren
   cd drupals
   wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.41.tar.gz
   tar xf drupal-7.41.tar.gz
   rm ~/public_html/ratrabbit/index.html
   cd drupal-7.41
   cp -r * ~/public_html/ratrabbit
   cp .htaccess ~/public_html/ratrabbit
   Test:
    url geranium.local:8081
     Moet start configratiescherm van drupal te zien geven
     NOG NIET configureren
  creeer mysql user ratrabbit en database ratrabbit met
  url geranium.local/phpmyadmin
   klik tab Users -> Add user
    User name: ratrabbit
    Host:
     select Local
    Password: kies en paswoord voor user ratrabbit
    Onder database for user, kies 
     'Create database with same name and grant all privileges'
    klik 'Go' (rechts onder)
    In de linker kolom moet nu database 'ratrabbit' staan,
    en bij Users Overview moet ook 'ratrabbit' staan

  Configureren drupal:
   url geranium.local:8081
   Volg de instructies

  Installeren ckeditor
   installeer ckeditor module op de normale manier

   Ga naar http://ckeditor.com/download, kies Full Package
   en download
   Plaats de zip file in ~/drupals
   umask 022
   cd ~/public_html/ratrabbit/sites/all/libraries
   unzip ~/drupals/ckeditor_4.5.5_full.zip

   Configureer de ckeditor module: global settings->edit
   Verander in Advanced settings 'Path to Ckeditor'
    //cdn.ckeditor.com/4.4.3/full-all
   in 
    %l/ckeditor

   Zie ook http://cdn.ckeditor.com/ hoe je centraal
   geinstalleerde ckeditors kunt gebruiken

   Eventueel: in Configuration->Text formats kun je 
   de volgorde van full-filtered etc zetten

   color icons:
    download van http://ckeditor.com/addon/moonocolor
     moonocolor_4.5.1.zip
   Plaats deze in ~/drupals
   umask 022
   cd ~/public_html/ratrabbit/sites/all/libraries/ckeditor/skins
   unzip ~/drupals/moonocolor_4.5.1.zip
   en configureer ckeditor (global settings)

 Overlay aan/uit: geranium.local:8081/user
   -> edit -> administrative overlay  content type koppelen aan text format:

  Took me forever to find this. 
  You set the default text format by the field now: 
  So go to your existing content type Structure > Content Types

  Click manage fields beside the content type you want to edit. 
  This includes default content types for drupal 7.

  Let op: de setting werkt alleen voor nieuwe nodes:
  Click edit beside whatever field you want to change the default 
  text format for. (This includes the Body text area like in Drupal 6.)
  For EXISTING nodes, edit, select format and save. 
  The editor will default to the last selected format from this point on.

  For every NEW Nodes (default),
  Configuration > Content Authoring > Text Formats
  DRAG the desired default format to the top of the list.

 Non-wysiwyg editors: http://www.elated.com/articles/textile-markdown-nice-alternatives-to-wysiwyg-editors/

 simplewiki geeft problemen:
 Notice: Undefined property: SimpleWikiDocNode::$content in SimpleWikiParser->_char_repl() (line 1009 of /FS/local/TheoDueWeb/drupal/sites/all/modules/simplewiki/SimpleWiki.php)

 Opgelost door achter

class SimpleWikiDocNode 
{
  # A node in the document tree.
	public $children;
	public $parent;
	public $kind;
te plaatsen:
	public $content;

 simplewiki docu onder text block:
  activeer people->permissions->better formats->show format tip

 taxonomy terms in url:
 The keys to getting this to work is:

  install and enable the Entity API, Entity Tokens, 
  Path Auto and Taxonomy modules. 
  create a field on your content type and set Field Type 
  to Term Reference and name it something like 
  'field-content-category' (machine name)
  Set the Number of Values, aka, 'Maximum number of values 
  users can enter for this field' to 1 (very important if you 
  want to use the joined-path tokens).
  set the URL patterns (admin/config/search/path/patterns) to 
  something like 
  '[node:field-content-category:parents:join-path]/[node:field_content_category]/[node:title]'
===============